Оқу-әдістемелік бөлімі

Оқу-әдістемелік бөлімінің мақсаты: оқу-әдістемелік процесті басқару және оқу процесінің тиімділігі мен оқыту сапасын арттыруға ықпал ететін озық технологиялар мен құралдарды пайдалану арқылы оны жүйелі түрде жетілдіру.

 • Міндеттері
 • Қызметтері
 • Жетістіктері
 • Қызметкерлер
Міндеттері
 • ЖУ оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыру;
 • Бакалавриаттың мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес білім беру бағдарламалары негізінде оқытуды қамтамасыз ету;
 • Оқу процесін оқу-әдістемелік және ақпараттық материалдармен қамтамасыз етуді ұйымдастыру;
 • Факультеттер мен кафедралардың оқу жылына арналған оқытушылардың оқу жүктемесін есептеуді және оқу жылындағы оқу жүктемесінің орындалуын талдауды ұйымдастыру және бақылау;
 • Кафедралар мен оқытушылардың оқу жүктемесін есепке алу, бөлу және орындалуын бақылау;
 • Оқу процесін қамтамасыз ету үшін факультеттердің, кафедралардың және басқа бөлімшелердің оқу және оқу-әдістемелік жұмыстарын үйлестіру;
 • Үштілді білім беруді жүзеге асыру бойынша жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру;
 • Сабақ кестесін құру және бекіту;
 • Білім алу туралы құжаттарының бланкілеріне тапсырыс беру, сақтау, беруді және есептен шығаруды ұйымдастыру;
 • Барлық бағыттар мен мамандықтар бойынша тәжірибенің барлық түрлерін өткізуді талдау және бақылау;
 • Оқу үдерісін жақсарту бойынша әдістемелік конференциялар, семинарлар мен тренингтер ұйымдастыру және өткізу.
Қызметтері
 • Оқыту процесін ұзақ мерзімді және ағымдағы жоспарлауды жүзеге асыру;
 • Факультеттер мен кафедралардың оқу жылына арналған оқытушылардың оқу жүктемесін есептеуді және оқу жылындағы оқу жүктемесінің орындалуын талдауды құруды ұйымдастыру және бақылау;
 • Факультеттермен бірге оқу жылына профессорлық-оқытушылар құрамының штаттық кестесін жасау;
 • Сабақ кестесін, СОӨЖ кестесін құру және бекіту, ПОҚ құрамының сабақ кестесі бойынша жүргізілуін бақылау, аудитория қорының жүктемесі мен пайдаланылуын бақылау;
 • Мемлекеттік аттестаттау комиссияларының (АК) және ЕК төрағалары мен мүшелерінің уақытында бекітілуін бақылау, АК төрағаларының төлемақыларына есептеулер жасау;
 • Практика базаларымен уақытында келісімшарттар жасасу;
 • Барлық бағыттар мен мамандықтар бойынша практиканың барлық түрлерін өткізуді және олардың оқу процесінің бекітілген кестесіне сәйкестігін бақылау;
 • Оқу процесін қамтамасыз ету үшін факультеттердің, кафедралардың және басқа бөлімшелердің оқу-әдістемелік жұмыстарын үйлестіру;
 • Үштілділік дайындығы бар арнайы топтарды құру бойынша жұмысты ұйымдастыру, үштілді білім беруді жүзеге асыру бойынша университет үшін жиынтық есеп құрастыру;
 • Оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз етуді ұйымдастыру;
 • Оқу-әдістемелік үдерісті жақсартуға бағытталған ішкі нормативтік және нұсқаулық материалдар әзірлеу;
 • Оқу үдерісін жақсарту бойынша әдістемелік конференциялар, семинарлар мен тренингтер ұйымдастыру және өткізу;
 • Мемлекеттік үлгідегі дипломдардың нысандарын толтыру;
 • Мемлекеттік үлгідегі құжаттарды (дипломдарды) беру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және жүзеге асыру;
 • Дипломдар мен олардың қосымшаларының телнұсқаларын рәсімдеу, тіркеу және беру бойынша жұмысты ұйымдастыру;
 • Білім алу туралы құжаттарының бланкілеріне тапсырыс беру, сақтау, беруді және есептен шығаруды ұйымдастыру;
 • Университеттің Академиялық кеңесінің (АК) отырыстарын өткізу бойынша жұмысты ұйымдастыру.
Жетістіктер
Біліктілікті жоғарту

Организация обучения по дистанционным и онлайн образовательным технологиям

Біліктілікті жоғарту

"Қашықтықтан оқыту жағдайында білім беру үрдісін ұйымдастыру" 

Біліктілікті жоғарту

"Қашықтықтан оқыту жағдайында білім беру үрдісін ұйымдастыру"

Біліктілікті жоғарту

"Менеджмент образовательной программы"

Біліктілікті жоғарту

"Менеджмент образовательной программы"

Біліктілікті жоғарту

"Технологии повышении эффективности профессиональной деятельности сотрудников ВУЗа"

қызметкерлер

Ашкеева Нурша  Несепбековна 

Оқу-әдістемелік бөлімінің басшысы, с.ғ.к.

+7 (728) 22240-18 ;
    Қосымша тел. (1164)

umozhu@mail.ru

Ахмедиева

Кулмария Нуртаевна

Оқу-әдістемелік бөлімінің бас сарапшысы

Қосымша тел (1120) umozhu@mail.ru

Конысбаева

Гульвира Бусегеновна

Оқу-әдістемелік бөлімінің жетекші-сарапшысы

Қосымша тел. (1120)

umozhu@mail.ru

Таженова

Шинар Амангельдиновна

Оқу-әдістемелік бөлімінің жетекші сарапшысы

Қосымша тел.  (1148)

umozhu@mail.ru

Шаганбаева

Майя Дубековна

Оқу-әдістемелік бөлімінің үйлестірушісі

Қосымша тел. (1120)

umozhu@mail.ru

Нысанбаева

Индира Койшыбековна

Оқу-әдістемелік бөлімінің үйлестірушісі

Қосымша тел. (1120)

umozhu@mail.ru 

Ашимова

Дана Ибрагимовна

Оқу-әдістемелік бөлімінің үйлестірушісі

Қосымша тел. (1120)

umozhu@mail.ru

Белкожанова

Раушан Айдарбековна

Оқу-әдістемелік бөлімінің әдіскері 

Қосымша тел. (1148)

umozhu@mail.ru

Кабдрахманова

Гульзия Слямбековна

Оқу-әдістемелік бөлімінің әдіскері 

Қосымша тел (1148)

umozhu@mail.ru