Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу әдістемелік бөлімі

Оқу-әдістемелік бөлімінің мақсаты – оқу-әдістемелік процесті басқару және оқу процесінің тиімділігі мен оқыту сапасын арттыруға ықпал ететін озық технологиялар мен құралдарды пайдалану арқылы оны жүйелі түрде жетілдіру.

Магистратура және докторантура білім беру бағдарламалары бойынша жоғары білікті, тәжірибелі кәсіби және ғылыми педагогикалық кадрларды даярлау.

 • Міндеттері
 • Қызметтері
 • Жетістіктері
 • Қызметкерлері
МІНДЕТТЕРі
 • ЖУ оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыру;
 • Бакалавриаттың мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес білім беру бағдарламалары негізінде оқытуды қамтамасыз ету;
 • Оқу процесін оқу-әдістемелік және ақпараттық материалдармен қамтамасыз етуді ұйымдастыру;
 • Факультеттер мен кафедралардың оқу жылына арналған оқытушылардың оқу жүктемесін есептеуді және оқу жылындағы оқу жүктемесінің орындалуын талдауды ұйымдастыру және бақылау;
 • Кафедралар мен оқытушылардың оқу жүктемесін есепке алу, бөлу және орындалуын бақылау;
 • Оқу процесін қамтамасыз ету үшін факультеттердің, кафедралардың және басқа бөлімшелердің оқу және оқу-әдістемелік жұмыстарын үйлестіру;
 • Үштілді білім беруді жүзеге асыру бойынша жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру;
 • Сабақ кестесін құру және бекіту;
 • Білім алу туралы құжаттардың бланкілеріне тапсырыс беру, сақтау, беруді және есептен шығаруды ұйымдастыру;
 • Барлық бағыттар мен мамандықтар бойынша тәжірибенің барлық түрлерін өткізуді талдау және бақылау;
 • Оқу үдерісін жақсарту бойынша әдістемелік конференциялар, семинарлар мен тренингтер ұйымдастыру және өткізу.
 • Магистратура мен докторантураның мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес білім білім беру бағдарламалары негізінде оқытуды қамтамасыз ету;
 • Білім магистрлерін, педагогика ғылымдарының магистрлерін, PhD докторларын даярлау жұмыстарын ұйымдастыру;
 • Бейіндік бағытта білім алған түлектерге қосымша куәлік беруді жүзеге асыру.
ФУНКЦИЯЛАР
 • Оқыту процесін ұзақ мерзімді және ағымдағы жоспарлауды жүзеге асыру;
 • Факультеттер мен кафедралардың оқу жылына арналған оқытушылардың оқу жүктемесін есептеуді және оқу жылындағы оқу жүктемесінің орындалуын талдауды құруды ұйымдастыру және бақылау;
 • Факультеттермен бірге оқу жылына профессор-оқытушылар құрамының штаттық кестесін жасау;
 • Сабақ кестесін, СОӨЖ кестесін құру және бекіту;
 • ПОҚ құрамының сабақ кестесі бойынша жүргізілуін бақылау, аудитория қорының жүктемесі мен пайдаланылуын бақылау;
 • Мемлекеттік аттестаттау комиссияларының (АК) және ЕК төрағалары мен мүшелерінің уақытында бекітілуін бақылау, АК төрағаларының төлемақыларына есептеулер жасау;
 • Практика базаларымен уақытында келісімшарттар жасасу;
 • Барлық бағыттар мен мамандықтар бойынша практиканың барлық түрлерін өткізуді және олардың оқу процесінің бекітілген кестесіне сәйкестігін бақылау;
 • Оқу процесін қамтамасыз ету үшін факультеттердің, кафедралардың және басқа бөлімшелердің оқу-әдістемелік жұмыстарын үйлестіру;
 • Үштілділік дайындығы бар арнайы топтарды құру бойынша жұмысты ұйымдастыру, үштілді білім беруді жүзеге асыру бойынша университет үшін жиынтық есеп құрастыру;
 • Оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз етуді ұйымдастыру;
 • Оқу-әдістемелік үдерісті жақсартуға бағытталған ішкі нормативтік және нұсқаулық материалдар әзірлеу;
 • Оқу үдерісін жақсарту бойынша әдістемелік конференциялар, семинарлар мен тренингтер ұйымдастыру және өткізу;
 • Өзіндік үлгідегі дипломдардың нысандарын толтыру;
 • Дипломдар мен олардың қосымшаларының телнұсқаларын рәсімдеу, тіркеу және беру бойынша жұмысты ұйымдастыру;
 • Білім алу туралы құжаттарының бланкілеріне тапсырыс беру, сақтау, беруді және есептен шығаруды ұйымдастыру;
 • Университеттің Академиялық кеңесінің (АК) отырыстарын өткізу бойынша жұмысты ұйымдастыру.
 • ЖОО кейінгі білім беру аясында ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты талаптарына сәйкес оқу үдерісінің ұйымдастырылуын іске асыру;
 • Магистранттар мен докторанттардың ғылыми тағылымдамаларын іске асыру бойынша ұйымдастырушылық жұмыстар жүргізу;
 • Барлық мамандықтар бойынша модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу жұмыстарын жүргізу;
 • Оқу үдерісінің графигін құру жұмыстарын ұйымдастыру және бақылау, олардың уақытылы орындалуын ұйымдастыру;
 • Факультеттермен бірлесе отырып, сабақ кестелерін, МОӨЖ, ДОӨЖ графиктерін жасау және олардың орындалуын бақылау;
 • Қорытынды аттестаттаудың ұйымдастырылуы мен өткізілуін талдау және жүргізуді іске асыру;
 • Магистратура, докторантура бойынша оқу-әдістемелік үдерісін жетілдіруге бағытталған ішкі нормативтік нұсқаулық материалдар әзірлеу;
 • Кафедралармен бірлесе отырып, мемлекеттік білім гранты негізінде оқыған докторанттарды жұмысқа орналастыру іс-шараларын жүргізу;
 • Бейіндік бағытта білім алған түлектерге қосымша сертификат беру жұмыстарын іске асыру;
 • Оқуды аяқтаған докторанттарды жұмысқа орналастыру бойынша Қаржы орталығына ақпарат жіберу;
 • Оқуға қабылданған магистранттар мен докторанттардың пән айырмашылықтарын анықтап, пән айрмашылығын игеру жұмыстарын ұйымдастыру.
ЖЕТІСТІКТЕРі
2020
Сертификат

"Менеджмент образовательной организации"

2015 жылдан бастап Қосымша куәлік  - Педагогикалық бейіннің білім беру бағдарламасын аяқтаған бейінді бағыттағы магистрге негізгі дипломына қосымша тиісті куәлік беріледі

Әр оқу жылында  Магистранттар мен докторанттар шетелдік ғылыми тағылымдамадан өтеді

17 докторант докторлық диссертациясын сәтті қорғап, PhD дәрежесін алды

2020
сертификат

"Қашықтықтан оқыту жағдайында білім беру үрдісін ұйымдастыру"

2020
сертификат

"Менеджмент образовательной организации"

2020
сертификат

"Қашықтықтан оқыту жағдайында білім беру үрдісін ұйымдастыру"

2021
сертификат

"Менеджмент в образовании"

2019
сертификат

''General English'' Elementary level

2020
сертификат

''General English'' Pre-Intermediate

2020
сертификат

''General english''

2021
сертификат

"Менеджмент в образовании"

2018
сертификат

"Современные подходы организации работы учебно-вспомогательного персонала"

2020
сертификат

"Қашықтықтан оқыту жағдайында білім беру  үрдісін ұйымдастыру"

сертификат

Философия қазіргі дүниетаным. Іс тәжірибе және 21 ғасырдың ғылым методологиясы ретінде

сертификат

Информационные ресурсы для образовательного процесса

сертфикат

Kazakh University to foster quality assurance processe in Technology Enhanced Learning

сертфикат

Организация обучения по дистанционным и онлайн образовательным технологиям

сертифкат
Add Description Here
сертификат

Менеджмент в сфере образования: тенденции и качество

сертфикат

Модуль социально-политчисеких знаний (политология, социология, культурологя)

БІЗДІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

Ашкеева Нуршархан Несепбековна

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бөлімінің басшысы

+7 (728) 22221-22 ;
Ішкі нөмір (1169)

nashkieieva@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Нысанбаева Индира Койшыбековна

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бөлімінің бас әдіскері

Ішкі нөмір (1120) umozhu@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Терликбаева Ляйла Жумагалиевна

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бөлімінің жетекші методисті

Ішкі нөмір (1120) umozhu@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Тогызбаева Нургуль Ермековна

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бөлімінің жетекші методисі

Ішкі нөмір (1148) umozhu@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Шаганбаева Майя Дубековна

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бөлімінің үйлестірушісі

Ішкі нөмір(1120)

umozhu@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Идрисова Гулмира Жеткербаевна

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бөлімінің үйлестірушісі

Ішкі нөмір (1120) umozhu@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Алпысбаева Айгуль Шокановна

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бөлімінің үйлестірушісі

Ішкі нөмір (1120) umozhu@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Белкожанова Раушан Айдарбековна

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бөлімінің әдіскері

Ішкі нөмір (1148) umozhu@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Маканбекова Молдир Сериковна

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бөлімінің әдіскері

Ішкі нөмір (1148) umozhu@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Машрипханова

Гульмарал Айдосовна

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бөлімінің аға әдіскері

Ішкі номер (1169)

umozhu@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Нұрғали Назерке Дауленқызы

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бөлімінің әдіскері

Ішкі номер (1169)

umozhu@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Беделбаева Асель Ериковна

Сапаны қамтамасыз ету Комиссиясының үйлестірушісі

Ішкі номер (1120)

umozhu@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ