Шығармашылық білім беру кафедрасы

Кафедра туралы жалпы мәлімет

Шығармашылық білім беру кафедрасында бакалавриаттың келесі білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылар шығармашылығының түрлі қырларын үйлесімді дамыту үшін барлық жағдай жасалған: Бейнелеу өнері және сызу, Көркем еңбек, Графика және Жобалау, Дизайн, Сәндік өнер, Кәсіптік оқыту, Музыкалық білім. Магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша: Кәсіптік білім, Музыкалық білім беру мамандықтары бар.

ПОҚ-тың сандық және сапалық көрсеткіштері

Білім беру қызметін ПОҚ-тың білікті құрамы жүзеге асырады: педагогика ғылымдарының докторы – 1, педагогика ғылымдарының кандидаты – 5, өнертану кандидаты – 1, ҚР Суретшілер және дизайнерлер Одағының мүшесі – 1, ҚР Дизайнерлер Одағының мүшесі – 3, педагогика ғылымдарының магистрі – 7.

Білім беру бағдарламалары бойынша 5В010700; 6В01404 – Бейнелеу өнері және сызу, 5В042100; 6В02101 – Дизайн, 6В01406 – Көркем еңбек, Графика және Жобалау, 6В02102 – Сәндік өнер.

 1. Адамкулов Нурали Мерекебаевич – педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, Еуразия Дизайнерлер Одағының мүшесі
 2. Абдухаирова Алчачак Танышевна – педагогиға ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
 3. Ахметов Бакыт Базарбекович – аға оқытушы, Қазақстан суретшілер Одағының мүшесі, Қазақстан дизайнерлер одғының мүшесі.
 4. Ожарова Гульнара Махатаевна – аға оқытушы, магистр, Қазақстан суретшілер одағының мүшесі
 5. Ахметов Есжан Базарбекович – оқытушы, Қазақстан дизайнерлер Одағының мүшесі

Білім беру бағдарламалары бойынша бакалавриат 5В012000; 6В01405Кәсіптік оқыту және магистратура 6М012000; 7М01403Кәсіптік оқыту

 1. Мальтекбасов Марат Жабыкбаевич – педагогика ғылымдарының докторы, доцент, Ресей Жаратылыстану Академиясының профессоры, Қазақстан ғылыми педагогикалық академиясының корреспондент-мүшесі
 2. Курманбаев Амангельды Ахметович – педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
 3. Садуакасова Роза Абылкаковна – аға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі
 4. Нурбосынова Гульмира Сулейменовна – аға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі
 5. Кунбосын Айдар Толеубайұлы – оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

Білім беру бағдарламалары бойынша бакалавриат 5В010600; 6В01403 – Музыкалық білім және магистратура6М010600; 7М01402-Музыкалық білім

 1. Усенова Аида Кажмухановна – педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор (доцент) м.а.
 2. Таубалдиева Жұматай– педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, И.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің Құрметті профессоры, «ҚР Білім беру ісінің үздігі»
 3. Алсаитова Раушан Капышевна– өнертану кандидаты, қауымдастырылған профессор (доцент)
 4. Кунтуганова Сарбинас Мухамедьяровна– аға оқытушы, білім магистрі
 5. Акхожин Серикхан Амирович– аға оқытушы
 6. Темирова Шолпан Есеновна– аға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі
 7. Онгарбаева Слушаш Сабитовна– аға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

        8. Тынысханова Айым Толеугазыевна – оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі

Кафедра тарихы

2019 жылы Дене шынықтыру және Өнер факультетінде Шығармашылық білім беру кафедрасы құрылды. Үш кафедраның бірігуі: Бейнелеу өнері және Дизайн, Кәсіптік оқыту және Техникалық пәндер, Музыкалық білім беру бағыты бойынша 6В014 жалпы дамудың пәндік мамандандыруы бар мұғалімдерді даярлауды қамтамасыз етеді.

Шығармашылық білім беру кафедрасында бакалавриаттың келесі білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылар шығармашылығының әртүрлі қырларын үйлесімді дамыту үшін барлық жағдайлар жасалған: Бейнелеу өнері және сызу, Дизайн, Кәсіптік оқыту, Музыкалық білім, Көркем еңбек, графика және жобалау, сәндік өнер. Магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша: кәсіптік білім, Музыкалық білім.

Мамандықтар және білім беру бағдарламалары
 • 5В010700; 6В01404 – Бейнелеу өнері және Сызу
 • 5В042100; 6В02101 – Дизайн
 • 6В01406-Көркем еңбек, графика және жобалау
 • 6В02102 – Сәндік өнер
 • 5В012000; 6В01405 – Кәсіптік оқыту
 • 5В010600; 6В01403 – Музыкалық білім беру
 • 6М012000; 7М01403 – Кәсіптік оқыту (Магистратура);
 • 6М010600; 7М01402 – Музыкалық білім беру (Магистратура).
Элективті пәндер каталогы
 • ЖОО қызметі туралы оң бедел қалыптастыру, өңір, республика және халықаралық қоғамдастық деңгейінде ақпараттық кеңістікке қол жеткізу және т. б.;
 • коммуникативті менеджментті қолдана отырып, қоғаммен байланысты ұйымдастыру (PR) өзара байланысты процестер болып табылады;
 • имидждік стартап жобаларды бағалау, мониторингілеу және басқару бойынша жұмысты ұйымдастыру;
 • инновациялар мен кәсіпкерліктің экожүйесін дамыту мақсатында кәсіби сарапшыларды тарту арқылы семинарлар, тренингтер, кейстер түрінде іс-шаралар өткізу.
Оқу-әдістемелік қызмет

Шығармашылық білім кафедрасының ұжымы инновациялық білім беру және ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданады. Оқытылатын пәндердің сапасын арттыру оларды әдістемелік қамтамасыз етумен байланысты соңғы жылдары профессорлық-оқытушылық құраммен 40-тан астам оқу-әдістемелік басылымдар жарық көрді.

Ғылыми-зерттеу қызметі

Профессор-оқытушылар құрамы Қазақстан Республикасы үшін басым бағыттар бойынша қолданбалы және іргелі зерттеулермен белсенді айналысады:

– 217 «Ғылымды дамыту» бюджеттік бағдарламасы, 102 «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру» кіші бағдарламасы бойынша 2018-2020 жылдарға арналған ғылыми жоба: АР05130884 «Көпмәдениетті білім беру ортасы жағдайында студент жастардың этносаралық толеранттылығын қалыптастыру» тақырыбы бойынша жетекшісі педагогика ғылымдарының кандидаты А.К. Усенова;

– «Кәсіптік оқытуда арнайы пәндерді инновациялық әдістермен оқытуды жетілдіру» мемлекеттік тіркеу №0118РКИ0121 2018-2020 жж. жетекшісі педагогика ғылымдарының кандидаты А. А. Құрманбаев.

– Мемлекеттік тіркеу №0118РКИ014 «Оқитын жастардың ұлттық рухани құндылықтарын арттыру мақсатында қолданылатын инновациялық технологиялар» 2018-2021 жж. жетекшісі педагогика ғылымдарының кандидаты Н.М. Адамкулов.

– шетелдік және отандық рецензияланатын басылымдарда, халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарында 300-ден астам мақала жарияланды.

Ұйымдармен, жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық:

Соңғы жылдары Еуропа және Азия университеттерімен халықаралық ынтымақтастық орнатылды. Олар: Лодзь университеті (Лодзь, Польша), Палацкий университеті (Оломоуц, Чехия), Белорусь мемлекеттік мәдениет және өнер университеті (Минск, Беларусь), Паллас қолданбалы ғылымдар университеті (Тарту, Эстония), Омбы дизайн және технологиялар университеті (Омбы, Ресей), Ярославль мемлекеттік педагогикалық университеті. К. Д. Ушинский (Ярославль, Ресей).

Жасалған келісімдердің негізінде жетекші мамандарды шақыру, Білім беру саласында ғылыми ақпаратпен алмасу, оқытушылар мен студенттердің тағылымдамалары мен іссапарларын ұйымдастыру бойынша жұмыс кеңейтілуде.

                   

Академиялық ұтқырлық

ПОҚ мен білім алушылардың академиялық ұтқырлығы білім беру сапасын жақсартуға, ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттыруға, сыртқы және ішкі интеграциялық байланыстарды орнатуға, университет миссиясын орындауға ықпал ететін кафедра қызметінің басым бағыттарының бірі болып табылады.

Кафедра Қазақстан Республикасы, Беларусь, Ресей ғалымдарымен байланыс орнатқан.

2015, 2016, 2017 жылы Малахова Ирина Александровна, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Психология және педагогика кафедрасының меңгеруші, Беларусь мемлекеттік мәдениет және өнер университетінің білім беруді ізгілендіру Академиясының толық мүшесі, магистратура пәндері бойынша «Университеттік білімнің маман моделі және біліктілік сипаттамасы», «Музыкалық білім берудің интеграциялық процестері», «Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің әдістемесі мен әдістемесі» бойынша дәрістер курсын оқыды.

2015, 2016, 2017 жылы Беларусь Республикасының Жоғары білім беруді дамытудың 2011 – 2017 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында Беларусь мемлекеттік мәдениет және өнер университетіне Педагогика ғылымдарының кандидаты, Музыкалық білім кафедрасының доценті Усенова Аида Кажмухановна шақырылды. «Мәдениеттің көркемдік кеңістігіндегі музыкалық стиль» авторлық курсы бойынша дәрістер студенттер, магистранттар мен аспиранттар арасында өздерінің жаңашылдығымен, проблемалардың өзіндік көзқарасымен үлкен қызығушылық тудырды. Беларусь мемлекеттік мәдениет және өнер университетінің ректоры жоғары кәсіби көзқарас, істі терең білу және оқытушы ретінде құнды ғылыми-әдістемелік көмек көрсеткені үшін алғысын білдірді.

11.07.2019 ж. бастап 20.07.2019 ж. дейін А.К. Усенова және А.Т. Тынысханова Беларусь мемлекеттік мәдениет және өнер университетінде «Көп мәдениетті білім беру ортасы жағдайында студент жастардың этносаралық төзімділігін қалыптастыру» зерттеу тақырыбы бойынша тренингтер және әлеуметтік сауалнама өткізілді.

26.10.2020 ж. – 07.11.2020 ж. арылығында педагогика ғылымдарының кандидаты, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Музыкалық білім және хореография кафедрасының доценті Ибраева Камарсулу Ершатовна МР221 студенттеріне «Музыкалық аспапты оқыту әдістемесі» пәні бойынша «Музыкалық білім беру» онлайн-дәріс сабағын өткізді.

 

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы студенттер мен магистранттарға қысқа мерзімді білім беру немесе ғылыми-зерттеу бағдарламасында шетелде білімін жалғастыруға немесе ғылыми тәжірибе алуға мүмкіндік береді.

 

2015 жылы «Музыкалық білім» мамандығының 3 курс студенті М.Сарқытбек К.Ушинский атындағы Ярославль мемлекеттік педагогикалық университетінде оқыды (РФ).

 

2016 жылы «Музыкалық білім» мамандығының 3 курс студенті В. Шилина К.Ушинский атындағы Ярославль мемлекеттік педагогикалық университетінде оқыды (РФ).

 

2017 жылы «Дизайн» мамандығының 3 курс студенті А.Асанова Лодзин университетінде (Польша) оқыды.

 

2017 жылдың 27 наурызынан 07 сәуіріне дейін «Музыкалық білім» мамандығының 2 курс магистранттары Беларусь мемлекеттік мәдениет және өнер университетінде шетелдік ғылыми тағылымдамадан өтті. Тағылымдаманың мақсаты – ұқсас мамандықтар бойынша білім беру процесінің ерекшеліктерімен танысу, диссертация тақырыбы бойынша ғылыми кеңес беру, Беларусь Республикасының Табиғи және тарихи-мәдени құндылықтарымен таныстыру.

2017 ж. «Музыкалық білім» мамандығы бойынша 2 курс магистранты А.Тынысханова Палацкий университетінде (Чехия) оқыды.

2018 жылы «Музыкалық білім» мамандығының 3 курс студенті М.Имашева Омбы мемлекеттік педагогикалық университетінде (РФ) білім алды.

2019 жылы «Дизайн» мамандығының 3 курс студенті Бейсембаева М.Лодзин университетінде (Польша) оқыды.

 

 

Әлеуметтік-тәрбие қызметі

Шығармашылық білім беру кафедрасының тәрбие жұмысының негізгі мақсаты болашақ бәсекеге қабілетті бакалавр мен магистр тұлғасын жан-жақты дамыту болып табылады, ол даралығымен, үлкен еркіндікке ұмтылуымен, мәдениетімен, зиялылығымен, әлеуметтік белсенділігімен, саяси сауаттылығымен, азамат және патриот қасиеттерімен ерекшеленеді.

1 міндет: университетте бар үздік дәстүрлерді жан-жақты нығайту және сақтау, студенттерді университеттің беделі мен таңдаған мамандығы, жоғарғы білім алуға, кәсіби өзін-өзі дамытуға деген ұмтылыс идеяларымен тәрбиелеуге бағытталған.

2 міндет: студенттердің уақыты мен заманауи қажеттіліктеріне сәйкес сабақтан тыс тәрбие жұмысының жаңа формалары мен әдістерін шығармашылық дамыту.

3 міндет: студенттің болашақ маман ретіндегі – қызығушылығын, шығармашылық көріністерді үздіксіз зерттеуін, жеке тұлғаның қасиеттері мен мүдделерін түсінуін, құндылық бағдарларын қалыптастыру, таңдалған мамандық туралы идеяларды қалыптастыру.

Соңғы оқу жылында 20-ға жуық тәрбиелік іс-шаралар өткізілді: «Ұлы даланың жеті қырының құндылықтарын дәріптеу» тақырыбында дөңгелек үстел, ҚР Тұңғыш Президенті күніне арналған «Жетісу Ғасырлар үні» концерттік бағдарламасы, «Жақсылық жасауға асығыңыз!» Алматы облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған «Үміт» күндізгі болу орталығы»  КММ-мен. Шығармашылық мамандықтар студенттері Орталық қызметкерлері мен балаларына қайырымдылық концертін, суреттер мен сәндік-қолданбалы өнер бұйымдарының көркем көрмесін ұйымдастырды.

Кафедраның жетістіктері

Білім беру бағдарламаларының сапасын сыртқы бағалаудың жоғары нәтижесі қазақстандық жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларының ұлттық рейтингісінде расталды: 2016 жылы 5В010600 бағдарламасы бойынша – Музыкалық білім беру, III орын; 2018 жылы 6М010600 бағдарламасы бойынша – Музыкалық білім беру, I орын, 5В010700 бағдарламасы бойынша – Бейнелеу өнері және сызу, ІІІ орын.

 

2019 жылы аға оқытушы Ожарова Гульнар Махатаевна дизайнерлік өнер саласындағы жоғары жетістіктері үшін Қазақстан Республикасының Дизайнерлер одағына қабылданды.

 

2019 жылы 28 қазанда 60 жылдық мерейтойына орай аға оқытушы Акхожин Серікхан Әмірұлын университет ректоры «І. Жансүгіров» медалімен марапаттады.

 

2019 жылдың 14 қарашасында педагогика ғылымдарының кандидаты Усенова Аида Кажмухановна І. Жансүгіров атындағы ЖМУ-дың ғылымына қосқан жеке үлесі үшін университет ректоры «Ерен еңбегі үшін» төсбелгісімен марапаттады.

 

2019 жылы 25 қарашада өнертану кандидаты Алсаитова Раушан Капышевна «Өнертану» мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) атағын алды.

 

2020 жылы 8 маусымда Қазақстан Суретшілер Одағының мүшесі, Қазақстан Дизайнерлер Одағының мүшесі, кафедраның аға оқытушысы Ахметов Бакыт Базарбекович «Қазақ Мәдениет қайраткері» медалімен марапатталды. «Туған жерім – тұғырым» халықаралық кәсіби суретшілер плэнерінде Б.Б. Ахметовтың және студент М. Қасымбекованың «Қайыңды көл», «Көлсай жағалауы» атты көркем картиналары Алматы облысының көркемсурет галереясының негізгі қорының экспонаттары ретінде үздік деп танылды.

10.08.2020 ж. - 10.12.2020 ж. аралығында педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы Тынысханова Айым Төлеугазыевна Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі мен ҚР БҒМ бірлескен жобасы аясында аз қамтылған, көп балалы отбасылардан шыққан жастарды және ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдарды ағылшын тіліне тегін оқыту үшін «English time» тақырыбындағы қаржылық грантты жеңіп алды.

 

2020 жылдың 30 қарашасында Таубалдиева Жұматай, Алсаитова Раушан Капышевна, Акхожин Серикхан Амирович, Ахметов Бақыт Базарбекұлы білім, мәдениет және өнер саласындағы мамандарды дайындау және кәсіби шеберлігі үшін бірінші және екінші бағыттар бойынша «Тәуелсіз Қазақстанның үздік мұғалімдері – 2020» республикалық байқауының жеңімпаздары атанды.

 

Кафедра студенттері «Кәсіптік оқыту», «Музыкалық білім беру», «Бейнелеу өнері және сызу» білім беру бағдарламалары бойынша Республикалық пәндік олимпиадаларда, халықаралық және республикалық шығармашылық конкурстарда, халықаралық және республикалық студенттік плэнерлерде және көркемөнер көрмелерінде, студенттік өнер фестивальдерінде және т.б. жүлделі орындарға ие болды.

 

2015 жылы бейнелеу өнері және сызу бойынша 3 курс студенті Сәрсенбаева Сымбат жеке көрмесін ұйымдастырып, Қазақстан Республикасы Суретшілер Одағының мүшесі атанды

 

2019 жылы бейнелеу өнері және сызу бойынша 4 курс студенті Қасымбекова Мөлдір жастар арасында Қазақстан Республикасы Суретшілер Одағының мүшесі болып, «ХХІ ғасыр көшбасшысы» кітабына енді.

 

2019 жылы 25 маусым мен 1 шілде аралығында студенттер Манликова Диана, Қарауылов Мақсат, Қасымбекова Мөлдір, Каметжан Фарида және аға оқытушы Ахметов Бақыт Базарбекұлының жетекшілігімен Касен Расул Паллас қолданбалы ғылымдар университетінің (Тарту қ., Эстония) «Қабырғадағы Жолдау» атты Халықаралық жазғы студиясына белсенді қатысты.

 

2020 жылдың 1-30 қыркүйек аралығында Музыкалық білім беру бойынша аға оқытушы Акхожин Серікхан Амировичтің жетекшілігімен 4 курс студенттері Жанболатов Мерболат, Рамазанова Ақниет, Кусаинова Аида, Асланова Айгерим «Халық әнін орындау» номинациясы бойынша, Чехия Республикасы Теплица қаласында (Чехия Республикасы) өткен «Музыка души» халықаралық вокалдық он-лайн ән байқауында Абай Құнанбаевтың «Көзімнің қарасы» әнін жанды дауыста орындағаны үшін І дәрежелі дипломына ие болды.

2020 жылдың 18 қазанында Музыкалық білім беру бойынша аға оқытушы Кунтуганова Сарбинас Мухамедьяровнаның жетекшілігімен 1 курс студенті Усенова Айжан «Музыкалық аспапта ойнау» номинациясында және 2 курс студенті Жарас Айдана «Ән салу» номинациясында II Республикалық «Абай оқулары» конкурсына қатысып, 1 орын алды (Алматы қ.).

 

2020 жылы 20 қазанда Музыкалық білім беру бойынша аға оқытушы Кунтуганова Сарбинас Мухамедьяровнаның жетекшілігімен 2 курс студенттері Баядилов Айбек пен Қайрат Аружан «Ән айту» номинациясында және Тогамбаев Құрмет «Музыка сабақтарында ежелгі музыкалық аспаптарды қолданудың маңызы» атты ғылыми мақаласы үшін Талдықорған қаласындағы Халықаралық педагогикалық және зияткерлік балалар ғылымдары академиясы ұйымдастырған «Жас таланттар» IV Республикалық онлайн-конкурсында жеңімпаз атанып, I дәрежелі дипломдармен марапатталды.

 

2020 жылдың 25 қарашасында Музыкалық білім беру бойынша 2 курс студенті Баядилов Айбек І.Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің «Наше единство в гармонии» онлайн-конкурсына қатысып,  «Ән орындау» номинациясы бойынша 2 дәрежелі дипломмен марапатталды.

Кафедраның оқытушы – профессорлар құрамы: (ПОҚ)

Усенова Аида Кажмухановна

Кафедра меңгерушісі

+77474418391

(2219)
a.ussenova@bk.ru

Толығырақ:

353

  Таубалдиева Жуматай Шонкенқызы

  Қауымдастырылған профессор (доцент)

  +7 7773572234
  (2219)
  z.taubaldieva@mail.ru

  Толығырақ:

   Алсаитова Раушан Капышевна

   Қауымдастырылған профессор (доцент)

    +7 70279655262
   (2219)
   alsaitova_r@mail.ru

   Толығырақ: 

   351

    Акхожин Серикхан Амирович

    Аға оқытушы

      +7 7756807250
     (2219)

    akhozhins@gmail.com

    Толығырақ:

    362

     Кунтуганова Сарбинас Мухамедьяровна

     Аға оқытушы

       +7 7471640325
      (2219)

     sarbinas@mail.ru

     Толығырақ:

     388

      Онгарбаева Слушаш Сабитовна

      Аға оқытушы

        +7 7776124865
       (2219)

      sabitovna2018@mail.ru

      Толығырақ:

      356

       Темирова Шолпан Есеновна

       Аға оқытушы

         +7 7059655343
        (2219)

       sholpan.temirova.75@mail.ru

       Толығырақ:

       368

        Адамкулов Нурали Мерекебаевич

        Қауымдастырылған профессор (доцент)

          +7 7074648919
         (2219)

        nuraliadamkulov@mail.ru

        Толығырақ:

        358

         Ахметов Бакыт Базарбекович

         Аға оқытушы

           +7 7013029650
          (2219)

         ahmetalmas72@mail.ru

         Толығырақ:

         361

          Ожарова Гульнара Махатаевна

          Аға оқытушы

            +7 7762553053
           (2219)

          85_gulnara@mail.ru

          Толығырақ:

          359

           Ахметов Есжан Базарбекович

           Аға оқытушы

             +7 7053889131
            (2219)

           akhmetov.e@mail.ru

           Толығырақ:

           385

            Абдухаирова Алчачак Танышевна

            Аға оқытушы

              +7 7478688285
             (2219)

            abduhairova.a@mail.ru

            Толығырақ:

            384

             Курманбаев Амангельды Ахметович

             Аға оқытушы

               +7 7015585562
              (2219)

             1962kaa@mail.ru@mail.ru

             Толығырақ:

             Роза Аылкаковна фото сайт

              Садуакасова Роза Абылкаковна

              Аға оқытушы

                +7 7021634316
               (2219)

              roza.saduakasova@mail.ru

              Толығырақ:

              365

               Нурбосынова Гульмира Сулейменовна

               Аға оқытушы

                 +7 7011228928
                (2219)

               gulmira.nurbosynova@mail.ru

               Толығырақ:

               370

                Кунбосын Айдар Толеубайұлы

                Оқытушы

                  +7 7774274455
                 (2219)

                mr.aidar.93@mail.ru

                Толығырақ: