Elementor #97991

«Көптілді білім беру жағдайында оқушылардың дайындығын жетілдіру»

    Жобаның атауы: «Көптілді білім беру жағдайында оқушылардың дайындығын жетілдіру» (жобаның ұзақтығы 12 ай)., 2022 жылғы 1 қаңтар – 2022 жылғы 31 желтоқсан)

     Қазақстан Республикасының аумағында қалыптасқан қазіргі заманғы үрдіс үш және одан да көп оқыту тілдерін меңгеруді талап етеді. Бұл сыртқы экономикалық қатынастарды қолдау, бизнесті дамыту және шығарылған отандық кадрлардың халықаралық сапа стандарттарына сәйкестігі үшін қажет. Өкінішке орай, жаратылыстану-ғылыми цикл пәндеріндегі, атап айтқанда, математикадағы отандық әдебиеттердің басым бөлігі тек қазақ немесе орыс тіліндегі баламасы бар екі тілде ұсынылады. Оқушылар мен оқытушылардың ағылшын тілінде қажетті базалық және кеңейтілген білімге ие болуы үшін мемлекеттік білім беру стандартына бейімделген осы тілдегі тиісті әдебиет қажет. Өкінішке орай, математикадан қолда бар шетелдік әдебиеттерді қолдану дұрыс емес, өйткені ағылшын тілді елдер мен Қазақстан Республикасының Білім беру стандарты мен оқулықтарының мазмұны әртүрлі. Бұл қазақ және орыс тілдеріндегі қолданыстағы әдебиеттерде математиканы мәжбүрлі түрде оқуға және одан әрі ағылшын тілін факультативті ретінде оқуға әкеледі. Бірақ мұндай тәсіл шетелдік жоғары оқу орындарына түсуге дайындық үшін тиімді және сындарлы емес, өйткені олардағы математика ерекше ерекшеленеді, формулалар, теоремалар, ұғымдар, қасиеттер мен терминдер туралы білім отандық форматқа негізделген. Ағылшын тілін қосымша оқыту техникалық әдебиетті түсіну мен кәсіби бағдарланған ағылшын тілін меңгеру көрсеткіштерін жақсартуға кепілдік бермейді. Осыған байланысты мемлекеттік білім беру стандартына негізделген ағылшын тілінде оқу және әдістемелік әдебиеттерді жасау қажеттілігі туындайды. Бесінші сыныптарға арналған математиканың ағылшын тіліндегі оқулығы қазақстандық оқушылар үшін мемлекеттік білім беру стандартына негізделген, оған негізделген терминологияны қоса алғанда, бірақ халықаралық стандартқа жауап беретін ағылшын тіліндегі баламасы болып табылатын материал болуы тиіс. Бұл оқулықты жасау үшін математикаға байланысты танымал халықаралық емтихандарға негізделген қабылдау үшін қажетті негізгі материалды зерттеу қажет, мысалы: ACT, SAT, AP.

Алайда, оқулық Ана тілі ағылшын тілі болып табылмайтын студенттерге математиканы ағылшын тілінде органикалық түрде оқуға мүмкіндік беретін мазмұнмен толтырылуы керек. Ол үшін келесі факторлар қарастырылуы керек: сөздік жұмыс, шетелдік терминологияны зерттеу, ойластырылған тапсырмалар, оқуға біртіндеп ену үшін күрделі емес сөйлемдер мен сөз тіркестерін қолдану. Осындай оқулықты жасау Қазақстан Республикасында үштілділік «Тілдердің үштұғырлығы» саясатын жүзеге асыру үшін маңызды қадам болып табылады, сондай-ақ ағылшын тілінде математиканы меңгеру үшін қажетті әдістемелік база болып табылады. Сондай-ақ, ағылшын тіліндегі бесінші сыныптарға арналған Математика оқулығы осындай әдістемелік әдебиеттерді көптеп шығаруға негіз бола алады және қазақстандық оқушыларға білім берудің барлық халықаралық стандарттарына жауап беретін мамандар болуға көмектеседі.

Жобаның мақсаты: көптілді білім беру жағдайында оқушыларды дайындау әдістемесін әзірлеу және негіздеу.

Күтілетін нәтижелер:

  1. Аталған зерттеудің қорытындысы осы әдістемені жетілдіру болып табылады, ол кейіннен үш тілді (қазақ, орыс және ағылшын) меңгерудің сапалы деңгейін дамытуға бағытталған «Тілдердің үштұғырлығы» мемлекеттік курсында қойылған міндеттерді іске асыруға көмектеседі.
  2. Көптілді білім беру жағдайында оқушыларды даярлаудың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері анықталатын болады
  3. Көптілді білім беру жағдайында оқушыларды оқыту мәселелері зерделенетін болады
  4. Көптілді білім беру жағдайында оқушыларды даярлаудың әдістемелік моделі әзірленетін болады
  5. Көптілді білім беру жағдайында оқу процесінде оқушыларға арналған оқу құралы жарияланады.

Жобаның ғылыми жетекшісі:

Лим Виктория Сергеевна, 8D01501 ОП 3 курс докторанты – Математика, педагогика ғылымдарының магистрі-Математиканы оқыту әдістемесі саласындағы маман. ORCID 0000-0003-1377-5481. Профильге сілтеме https://orcid.org/0000-0003-1377-5481?lang=en

Зерттеу тобының мүшелері:

Мусекенова Айжан Айдыновна, ЖУ им. І. Жансүгірова, оқытушы-лектор, «Құқықтану» ББ құқық және экономика факультеті

Шаяхметова Валентина Бахытовна ЖУ им. І. Жансүгірова, сарапшы, ғылым және ғылыми жобаларды комерциализациялау бөлімі