Семинарлар

ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ОҚЫТУ СЕМИНАРЛАРЫ

Ғылыми және оқыту семинарлары ғылымның маңызды құрамдас бөлігі болып табылады, өйткені олар жас ғалымдар мен оқытушылардың ғылымның белгілі бір саласында кәсіби дамуына, білімін кеңейтуге және біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, семинарлардың арқасында ғалымдар ғылымдағы соңғы тенденциялар мен жаңалықтардан үнемі хабардар болады.

Семинарлардың мақсаты:

– Ғылымометрия және академиялық жазу негіздерін оқыту.

– Ғалымның заманауи құралдарымен, мәліметтер базасымен (Scopus, Web of Science, РИНЦ, НЦГНТЭ, Қазпатент және т.б.), ақпарат іздеу мүмкіндіктерімен танысу.

– Жарияланымдар үшін ғылыми журналдарды іздеуге үйрету.

– Әр түрлі жүйелерде авторлық профильдерді құруға және жөндеуге үйрету.

Осыған байланысты ғылым және ғылыми жобаларды коммерцияландыру бөлімі мен жоғары мектептер түрлі тақырыптарда ғылыми және оқыту семинарларын өткізеді. Мысалы, 2022-2023 оқу жылында гранттық қаржыландыру жобаларының әлеуетті жетекшілері мен орындаушылары, ПОҚ, одан әрі қатысуға және өзін-өзі дамытуға мүдделі докторанттар үшін 28 оқыту семинары жоспарланды. Оқу жылының басынан бастап «Ғылыми (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыруға (МФ) және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға (ПЦФ) конкурстық құжаттама», «ҒҒТСО жүйесі арқылы ғылыми (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыруға және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға конкурстық өтінімдер беру» сияқты тақырыптар бойынша 15 жоспарлы және 3 жоспардан тыс оқыту семинары өткізілді. Гранттық қаржыландыру конкурстары бойынша семинарлар конкурстар жарияланғанға дейін және неғұрлым толық түсіну үшін конкурсқа өтінімдер беру кезінде өткізіледі.

            Сонымен қатар семинарлар Elsevier және Clarivate Analytics компанияларының өкілдерімен бірлесіп өткізіледі. Семинарлар мен консультациялар ақысыз негізде өткізіледі, семинарлар аяқталғаннан кейін тыңдаушыларға электрондық сертификаттар беріледі.

            Семинарлар тәжірибелі әріптестерден қолдау мен кеңес алу үшін, сондай-ақ зерттеу жүргізу кезінде жаңа идеялар мен перспективалар алу үшін пайдалы. Сондай-ақ кез келген туындаған мәселелер бойынша жас ғалымдар, білім алушылар, оқытушылар ғылым және ғылыми жобаларды коммерцияландыру бөлімінен кеңес ала алады.