Семинар

2023 жылғы 10 мамырда ғылым және ғылыми жобаларды коммерцияландыру бөлімінің сарапшысы Қамбарова Айгерім және ғылым және ғылыми жобаларды коммерцияландыру бөлімінің маманы Туктубаев Бауыржан ПОҚ және білім алушылар үшін семинар өткізді. Семинар тақырыптары «Web of Science, Scopus базасындағы автордың профилі»; «РИНЦ, базаларында жұмыс істеу дағдылары». Семинарда 1. Scopus деректер базасында авторлық профиль құру; 2. Scopus деректер базасында авторлық профиль; 2.1 Профильді өңдеу; 2.2 Профильдерді біріктіру; 3. Scopus деректер базасында мақалаларды талдау және дәйексөзге шолу; 3.1 Құжаттарды дереккөздері, түрлері бойынша, жылдар бойынша, білім саласы бойынша талдау; 3.2 Дәйексөз және h-индексті талдау.