Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия

МАҚСАТЫ

Университетте білім беру үрдісінің сапасын тұрақты арттыру арқылы белгіленген талаптарға сәйкес мамандарды тиімді даярлауды жүзеге асыруға жәрдемдесу
МІНДЕТТЕРІ
қЫЗМЕТТЕРІ

2023-2024 ОҚУ ЖЫЛЫНА САПАНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚҰРАМЫ

Комиссия құрамы Басқарма Төрағасы - Ректордың бұйрығымен университеттің жоғары мектептерінің профессор-оқытушылар құрамы және білімгерлері қатарынан тағайындалады

ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКА ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ


Комиссия төрайымы

Конысбекова Макпал Рымкуловна, оқытушы-дәріскер

Комиссия мүшелері

Беделбаева Асель Ериковна, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу- әдістемелік бөлімінің сапаны қамтамасыз ету Комиссиясының үйлестірушісі
Нуртаева Асель Какеновна, оқытушы-дәріскер
Даулетова Бағлым Айдарқызы, 6В04201 – «Құқықтану» білім беру бағдарламасының 4-курс білімгері
Лукьянов Артем Александрович, 7М04101 «Экономика» білім беру бағдарламасының, 2-курс магистранты

Комиссия хатшысы

Сеилкасымова Роза Аскаровна, 8D04201 – «Құқықтану» білім бері бағдарламасының 3 курс докторанты

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ


Комиссия төрайымы

Мукашева Данагул Мадияровна, PhD, оқытушы-дәріскер

Комиссия мүшелері

Беделбаева Асель Ериковна, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім

берудің оқу – әдістемелік бөлімінің сапаны қамтамасыз ету Комиссиясының

үйлестірушісі

Маусумбаева Аида Макеновна, а/ш.ғ.к., оқытушы-дәріскер

Батырбаева Әдемі Мергенбайқызы, 8D1501 – «Математика» білім беру бағдарламасының 3-курс докторанты
Медет Ақбота Сауатқызы, 6В01501 - «Математика» білім беру бағдарламасының 2-курс білімгері

Комиссия хатшысы

Забиева Камшат Казбековна, оқытушы-дәріскер

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ


Комиссия төрайымы

Нусупова Шолпан Менлибаевна, оқытушы-дәріскер

Комиссия мүшелері

Беделбаева Асель Ериковна, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу – әдістемелік бөлімінің сапаны қамтамасыз ету Комиссиясының үйлестірушісі

Сантаева Кулимкоз Тенизбаевна, т.ғ.к., оқытушы - дәріскер

Меирхан Шырын Ерболқызы, 7M01702 – «Қазақ тілі

мен әдебиеті» білім беру бағдарламасының 2-курс магистранты

Керимбаева Дарина Данияровна, 6В01705- «Шетел тілі: екі шетел тілі» білім беру бағдарламасының 2-курс білімгері

Жазыбекова Айсулу Кенжетаевна, оқытушы – ассистент


ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ


Комиссия төрайымы

Мамекова Асем Танирбергеновна, PhD, оқытушы-дәріскер

Комиссия мүшелері

Беделбаева Асель Ериковна, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу – әдістемелік бөлімінің сапаны қамтамасыз ету Комиссиясының үйлестірушісі

Абуханова Ажар Базарбаевна, оқытушы-дәріскер, магистр

Тажинова Гульнар Амангелдиновна, оқытушы-дәріскер

Абылкасымова Айым Хаметовна, 6В01901 «Арнайы педагогика» білім беру бағдарламасының 1 - курс білімгері

Узбекова Бахытжан Аскаровна, 7М01301 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» білім беру бағдарламасының 1 - курс магистранты


Комиссия хатшысы

Муратбекова Динара Ербосыновна, оқытушы-дәріскер

ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ


Комиссия төрайымы

Касеинова Газиза Ибрагимовна, оқытушы-дәріскер

Комиссия мүшелері

Беделбаева Асель Ериковна, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу – әдістемелік бөлімінің сапаны қамтамасыз ету Комиссиясының үйлестірушісі

Шалтабаев Алтай Аканович, оқытушы- дәріскер

Канагатов Жамбыл Жолдыбаевич, б.ғ.к., оқытушы - дәріскер

Бекбергенова Гүлназ Нұрланқызы, 6В07501 «Стандарттау және сертификаттау» білім беру бағдарламасының 4 курс білімгері

Комиссия хатшысы

Магзумова Еркежан Ермековна, техникалық ғылымдар жоғары мектебінің хатшысы


ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ ӨНЕР ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ


Комиссия төрайымы

Галиева Гульмира Базархановна, м.ғ.к., оқытушы дәріскер

Комиссия мүшелері

Беделбаева Асель Ериковна, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі

білім берудің оқу – әдістемелік бөлімінің сапаны қамтамасыз ету

Комиссиясының үйлестірушісі

Курманбаев Амангелді Ахметович, п.ғ.к., оқытушы-дәріскер

Әбілғабыл Аяулым Сұлтанқызы, 7M01401 «Дене шынықтыру және спорт» білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Ордабай Амина Төремұратқызы, 6B02101 «Дизайн» білім беру бағдарламасының 4-курс білімгері

Комиссия хатшысы

Шалабаева Куаныш Жангалиевна, оқытушы-ассистент


,