Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссия

Мақсаты

Университетте білім беру үрдісінің сапасын тұрақты арттыру арқылы белгіленген талаптарға сәйкес мамандарды тиімді даярлауды жүзеге асыруға жәрдемдесу

 • Міндеттері
 • Қызметтері
 • Құрамы
МІНДЕТТЕРІ
 • Жоғары мектептің білім беру бағдарламаларының мазмұны мен іске асырылу шарттарын бағалау;
 • Жоғары мектептің бағалау саясаты мен академиялық сұрақтарын талдау;
 • Білімгерлерді жалпы білім беру сапасын және оның жекелеген компоненттерін бағалауға тарту;
 • Білімгерлер тарапынан білім сапасының мониторингін ұйымдастыру;
 • Білім беру қызметін тұтынушылар ретінде білімгерлердің қажеттіліктерін кешенді бағалау;
 • Сапа саласындағы саясатты, мақсаттарды, университеттің даму бағдарламаларын жүзеге асыруда, білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ету саласындағы іс-шараларды өткізуде университеттің құрылымдық бөлімшелеріне, лауазымды тұлғаларына жәрдемдесу;
 • Университетте білім беру сапасына қатысты мәселелер бойынша зерттеулер жүргізу, білім беру үрдісі барысында қызметкерлер мен білімгерлерде пайда болатын анықталған мәселелерді жою бойынша практикалық шешімдер әзірлеу;
 • Білімгерлердің оқу, оқудан тыс, ғылыми және кәсіби мүдделерін ескере отырып, білім беру қызметтерінің сапасын арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу;
 • Білімгерлерді білім беру үрдісіне ынталандыру жүйесін құру және дамыту, білімгерлерді оны бағалауға тарту;
 • Білім беру сапасын қамтамасыз ету мәселелері бойынша университеттің құрылымдық бөлімшелерімен өзара әрекеттесу.
ҚЫЗМЕТТЕРІ
 • Модульдік білім беру бағдарламаларының мазмұнына бағалауды жүргізу;
 • Білім беру бағдарламаларын іске асыру шарттарын зерделеу, бағалау саясатының сапасын бағалау;
 • Білім беру бағдарламалары мен пәндер сапасының сәйкестігі бойынша сауалнама жүргізу;
 • Академиялық адалдықты бұзу фактілерін қарастыру;
 • Білім беру бағдарламалары, пәндер/модульдер сапасының сәйкестігі, академиялық адалдықты бұзу фактілері және т. б. бойынша сауалнама, сұрау, сұхбат жүргізу арқылы білімгерлерді университетте білім беру сапасын бағалауға тарту;
 • Университетте білім беру қызметінің сәйкессіздіктері, бұзушылықтар туралы студенттер мен қызметкерлердің хаттарын, өтініштерін, шағымдарын талдау;
 • Университетте білім берудің сапасы мәселелері бойынша білімгерлер мен оқытушылардан келіп түскен өтініштер бойынша шешімдер әзірлеу;
 • Білім сапасы мәселелері бойынша университет әкімшілігі мен білімгерлердің кездесулерін ұйымдастыру;
 • Университет әкімшілігімен кездесулер өткізу аясында білім сапасы бойынша білімгерлердің сұрақтарын жинауды ұйымдастыру;
 • Университет әкімшілігімен кездесулер нәтижесінде жасалған білім беру сапасы бойынша іс-шаралар жоспарларының және Комиссия қабылдаған шешімдердің орындалуын бақылау;
 • Білімгерлерді университеттің жаңа нормативтік актілері, білім беру сапасын арттыруға бағытталған іс-шаралар туралы ақпараттандыру;
 • Комиссия жүзеге асырған білім беру сапасын арттыру бойынша іс-шаралардың нәтижелілігін талдау;
 • Комиссияның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша басшылыққа ұсыныстар әзірлеу.

Құрамы

Жаратылыстану жоғары мектебі

Комиссия төрайымы

Алдабергенова Айгуль Оналбековна, оқытушы-дәріскер

Комиссия мүшелері

Маусумбаева Аида Макеновна, оқытушы-дәріскер

Турсынбаева Динара Ахметовна, оқытушы-дәріскер

Есейқызы Айым, «Математика» білім беру бағдарламасының 3-курс докторанты

Шаяхмет Эльвира Русланқызы, «Информатика» білім беру бағдарламасының 2-курс магистранты

Құқық және экономика жоғары мектебі

Комиссия төрайымы

Абдыкалиева Жупаргуль Шайласовна, оқытушы-дәріскер

Комиссия мүшелері

Тинистанова Салтанат Сейдахметовна, оқытушы-дәріскер

Казиева Лаура Женисовна, оқытушы-дәріскер

Нұрбек Дана Тәсібекқызы, оқытушы-дәріскер

Тлеубаев Азамат Болатович – «Құқықтану» білім беру бағдарламасының 3-курс докторанты

Техникалық ғылымдар жоғары мектебі

Комиссия төрайымы

Смагулова Лаура Амангельдиевна, оқытушы-дәріскер

Комиссия мүшелері

Акмуллаева Айжан Сейткановна, оқытушы-дәріскер

Асылбекова Шынар Моряковна, оқытушы-ассистент

Канагатов Жамбыл Жолдыбаевич, оқытушы-дәріскер

Самбетбаева Толқын Алимханқызы, «Табиғатты пайдалану және экологиялық қауіпсіздік» білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Гуманитарлық ғылымдар жоғары мектебі

Комиссия төрайымы

Каримова Бибигуль Жумашовна, оқытушы-дәріскер

Комиссия мүшелері

Искакова Гульдария Мубаряковна, оқытушы-дәріскер

Есимкулов Бакыт Нусупбекович, оқытушы-дәріскер

Абильгазиева Жанар Курманалиевна, «Шетел тілі және аударма ісі» бағыты бойынша білім беру бағдарламаларының жетекшісі

Токтанова Асель Керимовна, «Қазақ тілі мен әдебиеті» беру бағдарламасының 3-курс докторанты

Дене шынықтыру және өнер жоғары мектебі

Комиссия төрайымы

Галиева Гульмира Базархановна, оқытушы-дәріскер

Комиссия мүшелері

Куракбаева Асыл Жексембаевна, оқытушы-дәріскер

Курманбаев Амангелды Ахметович, оқытушы-дәріскер

Нурбосынова Гульмира Сулейменовна, оқытушы-дәріскер

Айтказиева Ранура, «Дене шынықтыру және спорт» білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Педагогика және психология жоғары мектебі

Комиссия төрайымы

Тугелбаева Жазира Нурлановна, оқытушы-дәріскер

Комиссия мүшелері

Таурбекова Айнур Сапашовна, оқытушы-дәріскер

Шужебаева Арзигуль Исмаиловна, қауымдастырылған профессор (доцент)

Ахаева Ақмарал Шахарбергеновна, «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасының 3-курс докторанты

Байтубекова Әсел Мұхтарқызы, «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» білім беру бағдарламасының 3-курс студенті

ҚҰРАМЫ