ЖАЛПЫ ДАМУ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

бІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ туралы жалпы мәлімет

Жалпы даму білім беру бағдарламасы келесі мамандықтар бойынша шығарушы білім беру бағдарламасы болып табылады:

        –  бакалавриат 6В01402, 5В010800″ Дене шынықтыру және спорт», 6В01401, 5В010400 – «Бастапқы әскери дайындық», 5В011500″Құқық және экономика негіздері».

        – магистратура 7М010800 «дене шынықтыру және спорт». мамандығына сәйкес мамандарды дайындайды.

        Білім беру қызметі жұмыс берушілермен келісілетін модульдік білім беру бағдарламасы негізінде қоғамның, еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып жүргізіледі.

         Бакалавриат және магистратура білім беру бағдарламалары бойынша кафедрада ғылыми және академиялық дәрежесі бар жоғары білікті профессор-оқытушылар құрамы жұмыс істейді.

Кафедрада 18 оқытушы  білім беру бағдарламасының негізгі және мамандандырылған  пәндері бойынша сабақтар жүргізеді, олардың ішінде

3 педагогика ғылымдарының кандидаты, 1 медицина ғылымдарының кандидаты,1 доктор PhD, 4 магистр аға оқытушы, 2 магистр оқытушы 4 аға оқытушы, 3- оқытушы.

Жалпы даму кафедрасы оқу, ғылыми, әдістемелік, тәрбие және ұйымдастырушылық жұмысты жүзеге асырады. Кафедраның білім беру қызметі жоғары білім беру мемлекеттік стандарттарына сәйкес, жоғары білікті мамандарды даярлау үшін білім беру бағдарламалары бойынша жұмыс бағдарламаларын іске асыруға бағытталған.

Студенттер мен оқытушыларға арналған оқу-әдістемелік ақпарат университеттің сайты мен порталында қолжетімді.

Материалдық-техникалық жабдықтау

Оқу үдерісін ұйымдастыру үшін заманауи материалдық-техникалық база жасақталған:

Жалпы даму кафедрасы келесі материалдық-техникалық базаға ие:

– «адам психофизиологиясы» виртуалды зертханасы»;

– «спорттық ойындар» виртуалды зертханасы»;

– «әскери Робототехника негіздері» виртуалды зертханасы»;

– технологиялық дайындық аудиториясы;

– «кәсіпқой» интерактивтік лазерлік тир»;

– атыс тирі;

– саптық алаң;

– кедергілер жолағы;

– ойын залы;

– гимнастика залы;

– бокс залы;

– жаттығу залы;

– стадион;

– «Құлагер» спорттық-сауықтыру базасы»;

– «Қарлығаш» спорттық-сауықтыру базасы.

        Университетте мәжіліс залдары, конференц-залдар, жатақханалар, кітапхана, асханалар бар.

жалпы даму білім беру бағадарламасының тарихы

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі кафедрасы 1990 жылы құрылды. Кафедраның алғашқы меңгерушісі доцент Богодухов Геннадий Иванович болды. Әр жылдары кафедрада өз ісінің кәсіпқойлары жұмыс істеді: Уварова Т. Н. - "ҚР Білім беру үздігі", Смаил Н.Н – медицина ғылымдарының докторы, – п. ғ. к., Серикова Г. О - "ҚР Білім беру үздігі".

Қыркүйектің 1-нен 2020жылы жалпы даму кафедрасы мен дене шынықтыру кафедрасы қосылып «Жалпы даму» кафедрасы болып аталды, аталған каферада «Бастапқы әскери дайындық» және «Дене шынықтыру және спорт» мамандығына сәйкес мамандарды дайындайды.

Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша

 Кафедраның алғашқы меңгерушісі Богодухов Геннадий Иванович(1986-1995 жж.), ол кафедраның дамуына қомақты үлес қосты.

Кейінгі жылдары кафедраны басқарған:

 Забродин Н.И. -  1988 - 1990 жж.

Парманов Р.Т. -  1993-1997 жж.; 2004-2008 жж.

Хамитов Р.А. – 1997-2004 жж.

Канапьянов С.С. – 2008-2010 жж.

Битлеуов Б.А. – 2010-2011 жж.

Баккожаев А.Н. – 2011-2012 жж.

Утегенов Е.К. -  2012-2016 жж.

Берікболов К.Е. -2016-2017 жж.

Галиева Г.Б. – 2017-2018 жж.

2018 жылдың қыркүйек айынан Дене шынықтыру және спорт кафедрасы меңгерушісінің м.а. болып п.ғ.к., қауымдастырылған профессор Прокофьева М.А.

            Әртүрлі жылдары кафедраның қалыптасуына және дамуына келесі оқытушылар мен қызметкерлер өз үлестерін қосқан болатын:

            Богодухов Г.И.,  Парманов Р.Т., Канапьянов С.А., Утегенов Е.К., Битлеуов Б.А., Баққожаев А.Н.,  Галиева Г.Б., Саутов Р.Т., Иванова Л.В., Чарапиев С.Т., ҚР еңбек сіңірген жаттықтырушысы, Габдуллина С.Ж.ҚР еңбек сіңірген спорт шебері, Дуанаев Т.С.  және т.б.

            Кафедраның әр жылдардағы түлектері өздерін спорт және кәсіби қызмет саласындағы жоғары білікті мамандар ретінде көрсетті (Мамыров М., Шалкибеков А., Жанатбек Г., Оразбаева Ю., Иванов И., Абырмасов М., Берсанов И., Седов В., Сепбосынов Е. және басқалар).

Мамандықтар және білім беру бағдарламалары:
 • 6В01401, (5В010400) "Бастапқы әскери дайындық"
 • 6В01402, (5В010800) "Дене шынықтыру және спорт"
 • 7М010800(6М010800)"Дене шынықтыру және спорт"
Элективті пәндер каталогы
 • ЖОО қызметі туралы оң бедел қалыптастыру, өңір, республика және халықаралық қоғамдастық деңгейінде ақпараттық кеңістікке қол жеткізу және т. б.;
 • коммуникативті менеджментті қолдана отырып, қоғаммен байланысты ұйымдастыру (PR) өзара байланысты процестер болып табылады;
 • имидждік стартап жобаларды бағалау, мониторингілеу және басқару бойынша жұмысты ұйымдастыру;
 • инновациялар мен кәсіпкерліктің экожүйесін дамыту мақсатында кәсіби сарапшыларды тарту арқылы семинарлар, тренингтер, кейстер түрінде іс-шаралар өткізу.
Оқу-әдістемелік қызмет

Білім беру процесі кредиттік оқыту технологиясы бойынша ұйымдастырылған. Мамандықтың оқу-әдістемелік кешені 100% – ға қалыптастырылған.

          Кафедра оқытушылары оқу-әдістемелік әдебиеттерді шығарды:     

           – «Әскери-Патриоттық тәрбие: Теориясы мен тәжірибесі» әдістемелік құралы Б.Б. Джакубакынов., А. Ж. Куракбаева. Қарағанды 2018ж.

        – «Қазақ халқының жауынгерлік дәстүрлері негізінде әскери-патриоттық тәрбие беру» оқу-әдістемелік құралы, 2018.

        – «Жалпы әскери жарғылардың негіздері» оқулығы. Б. Б. Джакубакынов. Қарағанды 2018ж.

      – Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құрылымдарының жалпыәскери жарғылары бойынша тест сұрақтарының жиынтығы. Б. Б. Джакубакынов., Талдықорған 2018ж.

     -оқу-әдістемелік құрал «Педагогикалық іс-тәжірибе ұйымдастыру және өткізу» б.б. Джакубакынов., А. Ж. Куракбаева., Сочин А. М. С. Кангалаков., Қ.Т. Жанабаев., Талдықорған 2018ж.

      – А. Ж. Куракбаева Талдықорған «Кәсіби орыс тілі» пәні бойынша практикалық сабақтарға әдістемелік нұсқаулық  2018ж

        – оқу-әдістемелік құрал «Қазақ халқының жауынгерлік дәстүр негізінде білімдердің әскери-патриоттық тәрбиеге дайындығын қалыптастыру» б.б. Жақубақынов., А. Ж. Куракбаева., Сочин А. М. С. Кангалаков. Талдықорған 2019.

         Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт пен академиялық стандартқа сәйкес 2, 3, 4 курс студенттері оқу және өндірістік (педагогикалық) практикадан өтеді. Кафедрада оқу және өндірістік (педагогикалық) практика оқу процесінің кестесіне сәйкес ұйымдастырылған. Өндірістік (педагогикалық) практика қалалық және облыстық мектептермен жасалған шарттар негізінде жүргізіледі. Кафедрада тәжірибе бағдарламалары, тәжірибе туралы есептер, бұйрықтар, анықтамалық және қорытынды конференциялардың хаттамалары бар.

         Дипломдық жұмыстардың тақырыптары мен олардың мазмұны кафедрада жүргізілетін ғылыми зерттеулердің бағыттарына сәйкес келеді. Дипломдық жұмыстарда алғашқы әскери дайындық, патриоттық тәрбиені оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері қаралды.

Дипломдық жұмыстардың жетекшілері ғылым докторлары, ғылым кандидаттары және тәжірибелі аға оқытушылар болып табылады. Дипломдық жұмыстарға рецензияны білім беру саласының тәжірибелі мамандары береді.

        ҚР БҒМ 20.04.2011 жылғы №152 «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес кафедрада эдвайзерлер бекітілді. Топтардың эдвайзерлері элективті пәндерді таңдауда, студенттерді оқытудың жеке жоспарларын құрастыруда түсіндіру жұмыстарын орындайды, сондай-ақ білім беру бағдарламасы бойынша бағыттаушы функцияны орындайды.

        Қазіргі кезеңдегі білім беру бағдарламаларының басты міндеті әлемде болып жатқан өзгерістерге стандартсыз, икемді және уақтылы ден қоюға қабілетті мамандарды даярлау, оларды патриотизм, Қазақстан Республикасы халқының достығы, түрлі мәдениеттерге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға құрмет рухында тәрбиелеу, жалпыадамзаттық және әлеуметтік-жеке құндылықтарды қалыптастыру болып табылады.

Күндізгі бөлімде оқу ұзақтығы – 4 жыл, колледж базасында-3 жыл, екінші жоғары оқу орнында-2 жыл.

Ғылыми-зерттеу қызметі

Жалпы даму кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы мен студенттер кафедра мамандықтарының бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын белсенді орындайды.

          Жалпы даму кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы және студенттер қазақстандық қоғамды жаңғырту жағдайында әскери-патриоттық, дене тәрбиесін жетілдіру мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын; дене шынықтыру құралдарымен студенттерді патриоттық тәрбиелеу, білім берудің жаңартылған мазмұны бар мектепте жұмыс істеу үшін болашақ педагогтарды даярлау жұмыстарын орындайды.

           Профессор-оқытушылар құрамының ғылыми мақалалары тек Қазақстан Республикасының ғана емес, Ресей, Украина, Чехия, Германия, Болгария және басқа да елдердің ғылыми конференцияларының журналдарында, жинақтарында жарияланады.

Жалпы даму кафедрасының ПОҚ ғылыми-зерттеу жұмысының екі бағыты бойынша белсенді жұмыс істейді:

          Дене шынықтыру саласындағы студенттерді спорттық-патриоттық тәрбиелеу.

Қазақстандық қоғамды жаңғырту жағдайында әскери-патриоттық тәрбие жұмысын жетілдіру.

          Зерттеу нәтижелерін енгізу үшін «спорттағы дарынды балаларға арналған облыстық мектеп-интернат» ММ және дене шынықтыру, спорт, алғашқы әскери дайындық және қосымша білім беру ғылыми-практикалық орталығымен ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды орындауға шарттар жасалды.

Академиялық ұтқырлық

 Профессорлық-оқытушылық құрамы академиялық ұтқырлық кестесіне сәйкес 2020 жылдың 01 қазаны мен 30 қазаны аралығында бакалавриаттың 5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша және магистратураның 7м011401″дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша сабақтар өткізу үшін п.ғ. к., доцент, Ресей Федерациясы, Оңтүстік-Орал мемлекеттік университетінің ғалымы Александр Иванович Федоров дәріс оқуға шақырылды. (Челябинск қ., РФ).

12. Әлеуметтік-тәрбие қызметі

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы және мамандық студенттері Алматы облысы, Талдықорған қаласы, университеттің әлеуметтік-тәрбиелік іс-шараларына белсенді қатысады.

 

Кафедрада «Ерлік» әскери-патриоттық клубы жұмыс істейді. Клуб жетекшісі Ауған соғысына қатысушы, Талдықорған қаласындағы Ауған соғысына қатысушылар ұйымының төрағасы, «Құрмет» орденінің иегері, магистр Джанабаев Қайрат Темірғалиұлы. Клубтың өз Жарғысы бар. Клуб мүшелері патриоттық бағыттағы көптеген іс-шаралар өткізеді.

                                 

Кафедраның ПОҚ әр жылдары қоғамдық, ведомстволық, мемлекеттік наградалармен марапатталды.

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Смаил Н.Н. 2008 жылы «Ы.Алтынсарин » 2012 жылы өскелең ұрпақты оқыту және тәрбиелеу ісіндегі жетістіктері үшін оқулықтар жазуға қосқан үлесі үшін «Ахмет Байтұрсынов» төсбелгісіне ие болды.

2010 жылы педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Прокофьева М.А. «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін»төсбелгісіне ие болды.

Кафедра жетістіктері:

Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығының білім беру бағдарламаларының ұлттық рейтингісінің нәтижесі бойынша (ОКАМ) 5В010400 мамандығы – Бастапқы әскери дайындық 2012 жылы 8 мамандық арасында 4-орынды, 2013 жылы 10 мамандық арасында 5-орынды, 2014 жылы 7 мамандық арасында 4-орынды, 2015 жылы 12 мамандық арасында 4-орынды иеленді.

НААР Рейтингі  2015-2018 ж.ж.

Мамандық атауы

2015 ж.

орын

2016ж орын.

2017 ж

орын.

2018 ж

орын.

Алғашқы әскери дайындық

4/12

5/11

2/7

2/7

(НАОКО)    Рейтингі  2016-2020 ж.ж.

Мамандық атауы

2016 ж.

орын

2017ж орын.

2019 ж

орын.

2020 ж

орын.

Дене шынықтыру және спорт

2/8

2/5

3/6

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті дене шынықтыру және спорт университеттері халықаралық ассоциациясының мүшесі. Кафедраның ПОҚ осы қауымдастықта белсенді жұмыс істейді

           2019 жылы Жетісу мемлекеттік университетінің командасы. І.Жансүгіров X-жазғы Универсиаданың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының Жоғары оқу орындары арасында жүлделі 3-орынды иеленді. Универсиада сәуір мен маусым аралығында жоғары оқу орындарының базасында өтті.

           Университет командасы спорт түрлері бойынша келесі көрсеткіштерге қол жеткізді:

 1. Ауыратлетика (ерлер) 2 орын (Шымкент қ.)
 2. Ауыратлетика (қыздар) 2 орын (Шымкент қ.)
 3. Белбеу күрес-5 орын (Ақтөбе қ.)
 4. Садақ ату (ерлер) 3 орын (Орал қ.)
 5. Садақ ату(қыздар) 1 орын (Орал қ.)
 6. Бокс (қыздар) 2 орын (Алматы қ.)
 7. Бокс (ерлер) 6 орын (Орал қ.)
 8. Жағажай волейболы (ерлер) 5 орын (Алматы қ.)
 9. Жағажай волейболы(қыздар) 2 орын (Алматы қ.)
 10. Регби (ерлер) 2 орын (Алматы қ.)
 11. Регби (қыздар) 1 орын (Алматы қ.)
 12. Самбо (ерлер) 7 орын (Ақтөбе қ.)
 13. Самбо (қыздар) 2 орын (Ақтөбе қ.)
 14. Волейбол (ерлер) 5орын (Ақтөбе қ.) 
 15. Волейбол  (қыздар) 1орын (Ақтөбе қ.)
Кафедраның оқытушы – профессорлар құрамы: (ПОҚ)

Сочин Сергей Анатольевич

кафедра меңгерушісі педагогика ғылымдарының кандидаты

+7 (728) 222 44-79 ;
    Доп.вн. (2236)

S_Sochin@mail.ru

Толығырақ:

Утегенов Ерлан Казбекович

аға оқытушы, педагогика ғылымдарының кандидаты

+7 (728) 222 44-79 ;
    Доп.вн. (2236)

utegenov.erlan@zhgu.kz

utegenov.erlan@list.ru

 

Курақбаева Асыл Жексембаевна

аа оқытушы, педагогика ғылымдарының кандидаты

+7 (728) 222 44-79 ;
    Доп.вн. (2236)

a.kurakbaeva@mail.ru

 

Галиева Гульмира Базархановна

аға оқытушы, медицина ғылымдарының кандидаты;

+7 (728) 222 44-79 ;
Доп.вн. (2236)

gulmira.galieva.1963@bk.ru

Джанабаев Қайрат Темиргалиевич

аға оқытушы, магистр;

+7 (728) 222 44-79 ;
Доп.вн. (2236)

dkt68@mail.ru

Сарсенбаев Берик Бектурсынович

аға оқытушы, магистр;

+7 (728) 222 44-79 ;
Доп.вн. (2236)

Танабаев Ө.Т.

аға оқытушы, магистр;

+7 (728) 222 44-79 ;
Доп.вн. (2236)

Кульманбетов Аслан Маратович

оқытушы, магистр;

+7 (728) 222 44-79 ;
Доп.вн. (2236)

aslan_kul@bk.ru

Тохтаров Ақниет Мұхтарұлы

оқытушы, магистр;

+7 (728) 222 44-79 ;
Доп.вн. (2236)

akniet.mukhtaruly@mail.ru

Тлеуов Ерлан Базарбайұлы

аға оқытушы, магистр;

+7 (728) 222 44-79 ;
Доп.вн. (2236)

77477985053@mail.ru

Өзенбаев Мергенбай Рамазанович

аға оқытушы

+7 (728) 222 44-79 ;
Доп.вн. (2236)

 

Шаяхметов Бекжан Шаймуратович

аға оқытушы

+7 (728) 222 44-79 ;
Доп.вн. (2236)

meirhan2009@mail.ru

Данабеков Ермек Амантайұлы

аға оқытушы

+7 (728) 222 44-79 ;
Доп.вн. (2236)

danabekovermek@mail.ru

Заманбеков М.М.

оқытушы

+7 (728) 222 44-79 ;
Доп.вн. (2236)

 

Қожахметова К.Т.

оқытушы

+7 (728) 222 44-79 ;
Доп.вн. (2236)

 

Муратбеков Ж.М.

оқытушы

+7 (728) 222 44-79 ;
Доп.вн. (2236)