ОҚУ (ФОЛЬКЛОРЛЫҚ) ПРАКТИКАСЫ БОЙЫНША АНЫҚТАМАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ

2022 жылғы 03 ақпанда Google Meet платформасында қашықтықтан оқыту (фольклорлық) практикасы бойынша нұсқаулық конференция өтті. Конференцияға 6В01703 –  «Орыс тілі мен әдебиеті», 6В01704 –  «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламаларының 2 курс студенттері және ф.ғ. к., қауымдастырылған профессор Ауелбекова Б. А., магистр, оқытушы-лектор Чеснокова К. А. және магистр, оқытушы-лектор Абайдельданова М. К. қатысты.

Фольклорлық практика-2 курс студенттерінің оқу-тәрбие және өзіндік ғылыми жұмыстарының маңызды түрі болып табылады. Тәжірибе болашақ филологтардың әдеби білімі басталатын «Орыс ауызша халық шығармашылығы» теориялық курсының жалғасы болып табылады. Практикадан өту барысында фольклор туындыларын халықтың ұлттық-рухани мәдениетінің феномені ретінде түсіндіру, халықтың дәстүрлері мен тұрмысын зерттеу негізінде фольклорлық материалдарды жазу, жіктеу және жүйелеу, жиналған фольклорлық және диалектикалық материалдарды оқу процесінде қолдану қабілеті қалыптасады.

Конференцияда оқу (фольклорлық) практикасын ұйымдастыру және өткізудің шарттары, ережелері айтылды, тәжірибе базасы университетіміздің Жоғары гуманитарлық ғылымдар мектебі болып табылады.

Конференция барысында студенттер өздерін қызықтырған сұрақтарын қойып, оларға нақты, толық жауаптар алды.