BULANOV ERZHAN

Cтепень: Candidate of Historical Sciences

Должность: senior lecturer

Образование

Al-Farabi Kazakh National University, Bachelor’s degree, 1998, Master’s degree in 2000, postgraduate degree in 2003, history. Candidate of Historical Sciences, No. 6 of 27.06.2007, GK No. 0000488

Научные труды

1.Bulanov E. Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы (ХІІІ-ХҮІІ ғғ.). Оқу құралы. Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2017. – 162 б.

2. Bulanov E., Abdildinova L. Қазақстанның ортағасырлардағы тарихы. Оқу-әдістемелік құрал. Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2018. – 109 б.