Nurlanova Gulnur Nigmatuldanovna

Degree:

Position: senior lecturer

Education

Al-Farabi Kazakh National University, Bachelor’s degree, 2002, Master’s degree, 2004

Professional development

1.«Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардағы жаңа әдіс-тәсілдер мен зерттеулер».  город Талдыкорган, Ноябрь  2018 г. (Доктор PhD, доцент Цюрихского университета Швейцария).  Центр повышения квалификации и дополнительного образования Жетысуского государственного университета.(62 часа.,Сертификат 2018 г.).Рег. №141

2.«Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғарғы оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар» (260 часа., город Талдыкорган,. ҚР Білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы,С 09-25 октября 2019 г.).Рег.№0322046

3.«Современные инновационные технологии в учебном процессе» (72 часа., г. Алматы Казахский национальный университет имени аль-Фараби центр эстетического воспитания «Гармония» с 14 по 26 января 2019 г.).

4.«Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы», «Организация обучения по дистанционным и онлайн образовательным технологиям» (36 часа.,город  Талдыкорган Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова. 15-27 июня 2020 г..).Рег.№ 713

Scientific works

  • Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы: оқу құралы./ Нұрланова Г.Н., Қаратаева Д.Ғ., Тұрсынбаев О.Ғ. – Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің баспа бөлімі, 2020. – 106 б.