Nurmukhankizi Daniya

Degree: (Ph.D) doctor of philosophy

Post: teacher - lecturer

Education

 • 2007-2011 Kazakh National University. Al-Farabi Kazakh National University. Bachelor of law in the specialty” international law”.
 • 2011-2012 Zhetysu State University. I. Zhansugurov. Specialty “Jurisprudence”. Master of law.
 • Doctor of Philosophy (PhD), appointed by the committee for control in the field of Education and science of the Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan)Order No. 258 dated 17.03.2016 No. 0001170
 • Dissertation topic: legal regulation of investment activities in the field of Environmental Protection and use of Natural Resources: national and international aspe

Achievement

 • Winner of the title” best university teacher-2018″.

SCIENTIFIC WORKS

  • ҚР-ның су қауіпсіздігі саласындағы құқықтық қатынастардың объектілері мен субъектілерінің ерекшеліктері. Қазақстанның ғылыми мен өмір №4 (61) 2018, 95-98 б.
  • Международное правовое обеспечение водной безопасности Республики Казахстан. Наука и Жизнь Казахстана №4 (60) 2018. П. 98-102
  • Қазақстан Республикасының су қауіпсіздігінің трансшекаралық-құқықтық мәселелері. Қазақстанның ғылыми мен өмір №1 2019, 34-36 б.
  • Анализ правового регулирования и современного состояния отходов в РК. Наука и Жизнь Казахстана №1 2019. П. 37-39
  • Развитие водной политики Республики Казахстан. Правовые проблемы. Наука и Жизнь Казахстана № 12/1 2019. П. 66-70
  • Қаржы саласындағы мемлекеттік органдардың қызметінің құқықтық негіздерінің мәселелері. Қазақстанның ғылыми мен өмір №9/2 2019, 20-23 б.
  • Развитие водной политики Республики Казахстан. Наука и Жизнь Казахстана №12/1 2019. П. 66-70
  • Құқықтық сананың деформацияға ұшырау процесі. Қазақстанның ғылыми мен өмір №12 (146) 2020, 44-48 б.
  • Қазақстан халық ассамблеясы институтының контитуциялық құқықтық мәртебесі. Қазақстанның ғылыми мен өмір №5/2 2020, 98-101 б.
  • Құқықтық сана ұғымының философиялық және құқықтық мәні. Қазақстанның ғылыми мен өмір №3/4 2020, 26-30 б.
  • Қазақстан Республикасының еңбек құқығы: Оқу құралы. – Талдықорған: І. Жансугіров атындағы. Жетісу мемлекеттік университеті, 2019. -160 б.
  • Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы: теориясы және тәжірибесі: Оқу құралы. – Талдықорған: І. Жансугіров атындағы. Жетісу мемлекеттік университеті, 2019. -139 б.
  • Қазақстан Республикасындағы су қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз ету мәселелері: Монография. – Талдықорған: І. Жансугіров атындағы. Жетісу мемлекеттік университеті, 2018. -124 б.