Nurpeissova Alima

Degree: Master on Pedagogical Sciences

Post: Senior manager

EDUCATION

  • 2005-2009 – Zhetysu State University named after I. Zhansugurov, Ecology, Bachelor of Ecology
  • 2010-2012 – Zhetysu State University named after I. Zhansugurov, Computer Science, Master on Pedagogical Sciences
  • 2018-2020 – Zhetysu State University named after I. Zhansugurov, Computer Science, Bachelor of Education