Seilkassymova Roza

degree: магистр

post senior lecturer

education

 • In 2013-2017, he studied at Zhetysu State University in Taldykorgan. I. Zhansugurova at the Faculty of” jurisprudence”»
 • 2015-2016 studied at the Faculty of law at the University of Lodz on academic mobility in Lodz (Poland)
 • In 2017-2018, he studied for a master’s degree at Zhetysu State University in Taldykorgan. Faculty of law and economics of I. Zhansugurov.
 • In 2018-2019, she received a master’s degree in pedagogy and psychology from Zhetysu State University in Taldykorgan. Faculty of law and economics of I. Zhansugurov.

position

 • .

scientific works

 • Рухани жаңғырудың алғашқы жетістіктері,  журнал «Қазақстанның өмірі мен ғылымы» ISSN 2073-333X , № 3/2 2020, 134-136 б.

 • Жедел іздестіру қызметіндегі операциялық жағдайды зерттеу әдістемесі, ,  журнал «Қазақстанның өмірі мен ғылымы» ISSN 2073-333X, № 4/4 2020,  69-73 б.

 • Contemporary directions of legal development of the Assembly of the people in the republic of Kazakhstan, «The scientific heritage» № 47 (2020),  6-9 p.

 • The constitution of the Republic of Kazakhstan is the main legal act that provides state power,  «Science and life of Kazakhstan» ISSN 2073-333X,  №3/1 2020, 41-44 p.

 • Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылық үшін жауаптылық түсінігі мен оның негізі, «Қазақстанның өмірі мен ғылымы» ISSN 2073-333X, № 10/2 (142) 2020,  97-101 б.

 • Features of research of serious harm to health in forensic medical examination,

  «Социональный инженер», Росийский государственный университет им. А.Н. Косыгина, сборник материалов часть 6. 194-200 с.  2020 гг.