Aliya Tleuliyevna Abdykarimova

Degree: Master of Pedagogical Sciences

Position: senior lecturer

Education

Educational institution: ZhGU named after I. Zhansugurov

Specialty: Applied Mathematics

Year of graduation: 2001

Qualification: teacher of computer science and mathematics, software engineer

information about the academic degree:

Educational institution: ZhSU named after I. Zhansugurov

specialty: 6m011100-computer science

Year of completion: 2013

Qualification: master of pedagogical sciences

Research interests: research in the field of information systems design.

Scientific works

  1. Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық жасақтамасының өмірлік циклі. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы, 29 Ақпан, 2016, Стерлитамак, Ресей.
  2. Университеттерде пәндерді оқу кезінде 3D модельдеуді қолдану. Бүгінгі білім беру ортасы: даму стратегиялары. V Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдар жинағы, Чебоксары қ., 2016 ж.
  3. ЖОО-ДА ДУАЛЬДІ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ. Жетісу мемлекеттік университеті Хабаршысының ғылыми журналы. І. Жансүгіров, Талдықорған қ., 2016 ж.
  4. Ақпараттық жүйелерді жобалау технологиялары. Инновациялық ақпараттық технологиялар: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Прага қ. (Чехия), 2013 ж.
  5. Дуальды білім берудің мәселелері мен болашағы. Педагогикалық шеберлік және педагогикалық технологиялар. IX Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы, Чебоксары қ., Ресей, 2016 ж.