Soltanov Dinara

Degree: master's degree

Position: lecturer

Education

Educational institution: Zhetysu State University named after I. Zhansugurov
Specialty: 5B073200 – “Standardization certification and metrology” (by branch)
Year of completion: 2014
Qualification: Bachelor of Engineering and Technology
Information about academic degree:
Educational institution: Taraz State University named after M. H. Dulati
Specialty: 6M073200 – ” Standardization and certification»
Year of completion: 2019
Qualification: Master of Technical Sciences

Scientific works

  1. М.Х.Дулати атындағы ТарМУ хабаршысы «Табиғатты пайдалану және антропосфера мәселелері» «Исследование состояния балансовых запасов известняка для сахарной промышленности «Кусакского» месторождения» 2019 ж, Байтуреев А.М., Солтанова Д.А.
  2. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» Рахимбеков А. Ж., Солтанова Д. А. Журнал АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, Ноябрь 2020 г.
  3. Авторлық құқықпен қорғалатын обьектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы КУӘЛІК
  4. №13515 26 қараша, 2020  ж. Обьект атауы: ӨЛШЕУІШ ТЕХНИКАСЫНЫҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАСЫ