ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІ ЖӘНЕ АУДАРМА ІСІ КАФЕДРАСЫ

НЕГІЗГІ АҚПАРАТ​

2020-2021 оқу жылында Шетел тілдері және аударма ісі кафедрасының профессор – оқытушылар құрамы, негізгі және элективтік пәндер бойынша білім беру бағдарламасының жетекші сабақтары бойынша 20 оқытушы болды, оның ішінде 3 қауымдастырылған профессор (доцент), 11 аға оқытушы, 6 оқытушы (барлығы – академиялық магистр дәрежесі бар)  және 1 аға зертханашы бар.

Білім алушылардың саны:  2020-2021 оқу жылында шетел тілдері және аударма ісі кафедрасында 446 студент оқиды, олардың 91-і мемлекеттік білім беру грантында, 355-і шаруашылық шарттық негізде білім алуда.

Техникалық-материалдық жабдықтау: Кітапхана қоры мақалалардың, кітаптардың, авторефераттардың, диссертациялардың, ҚР профессорлық-оқытушылық құрамының еңбектерінің базасымен қамтамасыз етілген.

Білімгерлер мен оқытушыларға арналған оқу және оперативтік ақпарат университет сайты мен порталында берілген. Кафедра мен компьютерлік сыныптар Ғаламтор желісіне қосылған. Ашық WI-FI аймақтары орналасқан.

Оқу процесі оқу-әдістемелік кабинеттер мен лабораториялармен қамтамасыздандырылған. 3оқу-әдістемелік кабинет, 2 мультимедиа-лингафондық класс, сонымен қатар екінші шетел тілі практикалық сабақтарға арналған 1 мамандандырылған бөлме. Аталған мультимедиялық – лингафондық аудиторияларда ағылшын, неміс, кәріс, қытай, түрік тілдерінің тәжірибелік сабақтарын өткізуде қолданылады. Аудиториялар арнайы бағдарламалармен, дайын сабақтар мен тілді оқыту қосымшаларымен жабдықталған.

Мультимедиялық-лингафондық сыныптарда ағылшын, неміс, корей, қытай және түрік тілдерінде практикалық сабақтарды өткізу үшін оқу үдерісіңде қолданылады. Сыныптарда бағдарламалық қамтамасыз ету, дайын сабақтар – тілдер бойынша оқулық-қолданбалар, сонымен қатар кафедраның оқытушылары әзірлеген сабақтар бар.

Ғылыми – зерттеу қызметі:

Кафедра ПОҚ ғылыми жұмысын ұйымдастыру ғылыми саланы дамыту мен ұйымдастыру жоспарына сәйкес жүргізіледі.

Кафедра оқытушыларының жұмыстары ВАК, РИНЦ сияқты ғылыми журналдарда жарияланып тұрады, сонымен қатар олар халықаралық конференцияларға, ғылыми семинарларға қатысады, аймақтық мұғалімдерге оқу-әдістемелік семинарлар өткізіп тұрады, оқу-әдістемелікқұралдар жазып шығарады. 2020-2021 оқу жылында РИНЦте – 6 мақала, халықаралық конференцияларда – 20 мақала, SCOPUSта – 5 мақаламыз жарыққа шыққан болатын.

Кафедраның оқытушылары жыл сайын «Өрлеу» Ұлттық біліктілікті арттыру орталығының бағдарламасы бойынша оқып, кәсіби-педагогикалық қызметін жоғарылатады (Алматы, Астана қ.).   

ЖОО-әріптестермен, ұйымдармен серіктестік:

Шетел тілдері және аударма ісі кафедрасының басты бағыттарының бірі әлемнің жетекші ғылыми орталықтарымен және университеттерімен халықаралық ынтымақтастықты дамыту болып табылады. ТМД жоғары оқу орындарымен тығыз және жемісті ынтымақтастық жүзеге асырылады.

Кафедраның аға оқытушылары Орынбаева Ұ. Қ. Есимбекова А. О. біліктілік арттыру курстарынан халықаралық деңгейдегі бағдарламасы бойынша жасалған бірлесіп ВАРШАВА университеті, «AEO Nazarbayev Intellectual School», «The university of Cambridge faculty of education» ақпан – сәуір 2015г.

Сонымен қатар, І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті Италияның  Генуя университеті, Ушинский атындағы Ярославль университеті, РФ, Ярославль; АҚШ-тың Теннесси техникалық университеті; Польшаның Лодз уиверситеттеріменынтымақтастық орнатылған.

«Аударма ісі» мамандығының білімгерлері қаладағы «Status» аударма бюросында және Алматы қаласындағы «КонсалтЭксперт», «Байтерек-НТ» ЖШС-де, «Омарбекова А.Б.» аударма бюросында өндірістік іс-тәжірибеден өту жоспарлануда. Сонымен қатар, «АКБ Кайнар» ЖШСмен университеттің келісім-шарты негізінде 2 студент іс-тәжірибеден өтеді.

Шетел тілдері: екі шетел тілдері мамандығы бойынша «Дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын Мұхтар Арын атындағы №24 «Экономика және бизнес» арнаулы лицеймен келісім – шарт жасалып, кафедраның филиалы ашылды.

Кафедра тарихы:

Ағылшын тілі кафедрасы 1996 жылы қыркүйекте І.Жансүгіров атындағы Талдықорған педагогикалық институтының филология факультетінде құрылған болатын. Кафедраның негізін қалаушы доцент,аға оқытушы Катенова М.Р болып табылады. 19 жылда кафедра ағылшын тілі мамандарының 14 түлегін ұшырған. Корей, қытай, неміс және түрік тілдері екінші тіл ретінде оқытылады. 2012-2013 оқу жылынан бастап «Аударма ісі» мамандығының қосылуына байланысты кафедраның атауы шетел тілдері және аударма ісі кафедрасы болып өзгертілді.

Біздің кафедраның «Шет тілі: екі шет тілі» және «Аударма ісі» мамандықтары бойынша білім алған түлектер білім беру саласында әртүрлі лауазымдарда жұмыс істейді: Талдықорған мен Алматы облысының жетекші қазақстандық ЖОО-ларында және ағылшын тілі және екінші шет тілдері мұғалімдері, сондай-ақ әртүрлі мемлекеттік және жеке ұйымдарда ағылшын тілін білетін аудармашылар мен мамандар.

Мамандықтар және білім беру бағдарламалары:

Кафедра 5B011900 – «Шетел тілі: екі шетел тілі», 5В020700 –«Аударма ісі» сияқты  екі оқу бағдарламалары бойынша мамандар даярлайды. Екі мамандық та ҚР БжҒМ білім беру сапасын қамтамасыз ету мақсатындағы тәуелсіз қазақстандық агенттікте 09.06.2014  жылы  арнайы аккредитациядан өтіп, SA №0009/2 тіркеу номерімен арнайы куәлік берілді.

Аталған мамандықтар барлық қажетті оқу-әдістемелік және мультимедиялық құралдармен қамтамасыз етілген. Студенттердің өздік жұмыстары үшін ресурс-орталығы қызмет етеді.

Кафедра түлектері білім беру саласында  ағылшын тілі және екінші шетел тілдері мұғалімдері болып жұмыс істейді, сонымен қатар, аудармашы және ағылшын тілін меңгерген мамандар болып мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелерде қызмет атқарады.

Элективті пәндер каталогы

Мамандықтың жұмыс оқу жоспары жұмыс берушілермен бірлесіп әзірленген элективті пәндер каталогы негізінде қаралды және бекітілді.  Мамандық бойынша элективті пәндер каталогы жыл сайын нарықтық экономика талаптарына және жұмыс берушілердің артықшылықтарына сәйкес өзгертіледі. Элективті пәндер каталогы университеттің ақпараттық жүйесіндегі бағдарламалық жасақтамада орналастырылады және студенттер электрондық журналдар беттерінде өздерінің жеке оқыту жолдарын таңдап алады.

Кафедраның оқу әдістемелік жұмысы

Оқу үрдісі кредиттік технологияларды оқыту арқылы ұйымдастырылған.Мамандықтың оқу-әдістемелік кешені 100% құрайды.

Кафедрада оқытылатын пәндердің сапасын арттыру әдістемелік қолдауымен байланысты. Білім берудегі инновациялық технологияларды пайдалану студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін дамытуға байланысты.

Студенттерге кафедраның барлық пәндері бойынша қазақ тілінде, орыс және ағылшын тілдерінде, сондай-ақ қажетті оқу-әдістемелік материалдар беріледі. Оқу-әдістемелік материалдар, практикалық сабақтарға арналған нұсқаулар, электрондық лекциялық курстар, электронды оқулықтар, тестілік тапсырмалар университеттің Интранет жүйесінде қол жетімді.

Есеп беру кезеңінде кафедра оқытушылары 2 оқу-әдістемелік құрал мен 1 монография шығарған:  «Лингвистика және елтану бойынша мәтіндер мен жаттығулар жинағы: Германия мен Қазақстан»,  Талдықорған, 2014ж.  Машанова С.М. «Ағылшын тіліндегі оқу   тапсырмаларының түрлену ерекшеліктері», Жаукумова Ш.С., Кылышпаева М.Х., Талдықорған, ЖМУ, 2012ж., 11 б.т. Доцент Сейдикенова А.С. выпустила монографию «Өзім-өзге» концептіліреінің  лингвомәдениеті», Талдықорган, ЖМУ, 2015 ж., 154стр.

Кафедра оқытушылары барлық пәндер бойынша іс – тәжірибелік сабақтар мен дәрістердің, диплом жұмыстарын жазудың, іс – тәжірибенің барлық түрлеріне арналған  әдістемелік нұсқаулары жасалып, білімгерлерге ұсынылған.   

Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты және 2, 3, 4 курс білімгерлерінің академиялық күнтізбесіне  сәйкес студенттер оқу және өндірістік (педагогикалық) іс – тәжірибеден өтеді. Кафедра білімгерлерінің   оқу және өндірістік (педагогикалық) іс – тәжірибеден өтуі облыстық және қалалық мектептермен жасалған келісім шарт арқылы жүзеге асады.    Кафедрада іс – тәжірибенің бағдарламалары, іс – тәжірибеден өткені туралы есептер, бұйрықтар, білімгерлерге бағыт – бағдар беретін және қорытынды конференциялардың хаттамалары бар.

ҚР білім және ғылым министрлігінің 20.04.2011ж. № 152 «Кредиттік технология бойынша оқытуды ұйымдастыру ережелерін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес кафедра бойынша эдвайзерлер бекітілген.  Топ  эдвайзерлері білімгерлерге таңдау пәндері бойынша түсіндіру жұмыстарын, білімгерлердің жеке оқу жоспарын жасауға, сонымен бірге, оқу бағдарламасы бойынша бағыт – бағдар беріп отырады. 

Ғылыми-зерттеу қызметі

2012 жылдан бүгінгі күнге дейін кафедраның профессорлық-оқытушылар құрамы шетел тілдерін оқыту, көптілді білім беру және аударма мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асырады.

Зерттеу нәтижелері әр түрлі халықаралық ғылыми-практикалық және ұлттық конференцияларда «Білім беруді дамытудағы инновациялық технологиялардың ғылыми әдістемесі», «Аударма ісі және әдеби салыстырмалы зерттеулердің өзекті мәселелері» (Қазақстан), «Тіл және мәдениет» «Білім және ғылымның қазіргі заманғы тенденциялары» (Ресей), «Заманауи ғылымның негізгі мәселелері» (Болгария).   

Халықаралық және республикалық басылымдарда барлығы 105 мақала жарияланған, соның ішінде импакт-факторы бар басылымдарда 1 мақала (Н.Е. Кажиева). 44 шет елдік конференциялар материалдарында, 61 халықаралық конференциялардың материалдарында жарық көрді.

Кафедрада оқытушыларға арналған перспективалық жоспарлар бар. Бұл жоспарларды жүзеге асыру құжаттарды және материалдарды қолдау арқылы белгіленеді. Зерттеудің барлық бөлімінің қызметі жылдық жоспарлар бойынша есептерде көрініс табады.

Студенттердің кәсіби және шығармашылық дайындығын зерттеу және жетілдіру мақсатында кафедра түрлі іс-шараларды ұйымдастырады және өткізеді. Ең қабілетті және дарынды студенттер түрлі республикалық жарыстарға қатысады.

Әлеуметтік-тәрбиелік қызметі

Кафедра студенттері жыл сайын кафедра, факультет, университет аясында өтетін барлық іс шараларға белсенді түрде ат салысып, білімдерімен қатар өнерлері мен біліктіліктерін жоғары деңгейде көрсетіп отырады. Барлық іс-шаралар эстетикалық, патриоттық, рухани, құқықтық және интеллектуалды-шығармашылық тәрбиені бағыттауға бағытталған.      Кафедраның тілдік бағытын есепке ала отырып, көбінесе тілдік олимпиадалар, қала мектептерінің оқушыларының қатысуымен ағылшын тілінен викториналар, шетелдік жазушылардың шығармашылығына арналған әдеби кештерге баса назар аударылады.

7 қазан 2020 жылы Гуманитарлық факультетте ұстаздар мерекесіне орай  «Ұстаздар ұлы тұлғалар»» атты онлайн іс-шара ұйымдастырылды. Іс-шараға кафедраның бірінші кірс білімгерлері белсенді қатысты. Білімгерлер онлайн шоу ұйымдастырып өз өнерлерін көрсетті.  https://youtu.be/yCgrjwEjS0k

«Қазан айындағы қайырымдылық» еріктілер айында 1, 2, 3, 4 курс білімгерлері мен жетекшілері Талдықорған қаласында мұқтаж отбасыларына азық-түлік апарып, қаржылай көмек көрсетті. https://youtu.be/m30NWHds9gc

2 желтоқсан 2020 жылы Гуманитарлық факультет 1 курс жетекшісі Мендекенова Айгерім Даулетқызы 1 курс білімгерлерімен «Елімнің тұңғыш президенті» тақырыбында тәрбие сағатын өткізді. Тәрбие сағаты барысында білімгерлер Елбасы өмірі мен қызметі, оның Қазақстанның дамуына қосқан зор үлесі туралы ақпарат алды. Сонымен қатар  білімгерлер тұңғыш президент күніне орай видеоқұттықтау дайындап көрсетті, өздері жазған өлең жолдарын оқыды. https://www.youtube.com/watch?v=jN9J_H7SL0Q

2020 жылдың қараша айында Гуманитарлық факультет деканы Толамисов А.Г. және декан орынбасары Тлегенова Г.Н. 1 курс білімгерлерін «Айналайын» балалар үйінің балаларымен онлайн кездесуде таныстырды. Білімгерлер кездесуден үлкен ісер алып, дәстүрлі «Шын жүректен 6» іс-шарасын күтуде.

2020 жылдың қараша айында Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығының 1 курс ШТҚ 112 топ білімгері Жандосқызы Аяужан М. Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясы бойынша «Абайды оқы, танып біл» тақырыбында онлайн байқауына қатысып жүлделі 2 орынға ие болды.

2020 жылдың қазан айында университеттің Жастар Орталығының ұйымдастыруымен Instagram желісінде «I am a student of ZhU» атты онлайн GIVE ұйымдастырды. Өткізілген гиф нәтижесінде барлық критерийлерді орындаған ШТҚ 111 тобының білімгері Молдатайырова Лаура жүлделі І орынға ие болды.

2020 жылдың 14-15 қараша күндері “Neweducation.asia” халықаралық білім мен педагогикалық шеберлікті арттыру алаңының ұйымдастыруымен Халықаралық  «Жас филолог» атты ЖОО студенттерінің ІІІ олимпиадасы өтті. Олимпиадаға 3,4 курс студенттері қатысты. Халықаралық лингвистикалық олимпиаданың мақсаты – мемлекеттер арасында мәдени-тілдік қарым-қатынасты күшейтіп, болашақ тілші мамандардың кәсіби қабілетін анықтау және бәсекелестікті арттыру. Сынақ екі кезеңнен тұрды:

1 – Тіл және әдебиет бойынша тест сынағы;

2 – Проблемалық сұрақтарға жауап жазу.

Аталған олимпиадаға шетел тілдері және аударма ісі қафедрасының 3 курс студенттері қатысып, жоғары білімдерін көрсетіп, орын алды. «Жас филолог» олимпиадасының ұйымдастырушылары І.Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің студенттері Файзиева Лилияны (Пд 311) І дәрежелі дипломмен, Нурсеитова Нұрбақытты (ШТҚ 311) ІІІ дәрежелі дипломмен және шетел тілдері және аударма ісі кафедрасының аға оқытушысы Есимбекова Асылжан Омарқызын ғылыми жетекшілік еткен үшін Алғыс хатпен «Халықаралық студенттер күні» мерекесіне орай марапаттады.

 

 

Кафедра тарихы

Ағылшын тілі кафедрасы 1996 жылы қыркүйекте І.Жансүгіров атындағы Талдықорған педагогикалық институтының филология факультетінде құрылған болатын. Кафедраның негізін қалаушы доцент,аға оқытушы Катенова М.Р болып табылады. 19 жылда кафедра ағылшын тілі мамандарының 14 түлегін ұшырған. Корей, қытай, неміс және түрік тілдері екінші тіл ретінде оқытылады. 

2012-2013 оқу жылынан бастап «Аударма ісі» мамандығының қосылуына байланысты кафедраның атауы шетел тілдері және аударма ісі кафедрасы болып өзгертілді.

Біздің кафедраның «Шет тілі: екі шет тілі» және «Аударма ісі» мамандықтары бойынша білім алған түлектер білім беру саласында әртүрлі лауазымдарда жұмыс істейді: Талдықорған мен Алматы облысының жетекші қазақстандық ЖОО-ларында және ағылшын тілі және екінші шет тілдері мұғалімдері, сондай-ақ әртүрлі мемлекеттік және жеке ұйымдарда ағылшын тілін білетін аудармашылар мен мамандар.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ​
 • 6В01705/5В011900- "ШЕТЕЛ ТІЛІ: ЕКІ ШЕТЕЛ ТІЛІ" Бакалавриат
 • 6В02301/5В020700– "АУДАРМА ІСІ" Бакалавриат
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТ​

Оқу үрдісі кредиттік технологияларды оқыту арқылы ұйымдастырылған.Мамандықтың оқу-әдістемелік кешені 100% құрайды.

Кафедрада оқытылатын пәндердің сапасын арттыру әдістемелік қолдауымен байланысты. Білім берудегі инновациялық технологияларды пайдалану студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін дамытуға байланысты.

Студенттерге кафедраның барлық пәндері бойынша қазақ тілінде, орыс және ағылшын тілдерінде, сондай-ақ қажетті оқу-әдістемелік материалдар беріледі. Оқу-әдістемелік материалдар, практикалық сабақтарға арналған нұсқаулар, электрондық лекциялық курстар, электронды оқулықтар, тестілік тапсырмалар университеттің Интранет жүйесінде қол жетімді.

2 оқу-әдістемелік құрал мен 1 монография жарыққа шыққан:  «Лингвистика және елтану бойынша мәтіндер мен жаттығулар жинағы: Германия мен Қазақстан»,  Талдықорған, 2014ж.  Машанова С.М. «Ағылшын тіліндегі оқу   тапсырмаларының түрлену ерекшеліктері», Жаукумова Ш.С., Кылышпаева М.Х., Талдықорған, ЖМУ, 2012ж., 11 б.т. Доцент Сейдикенова А.С. выпустила монографию «Өзім-өзге» концептіліреінің  лингвомәдениеті», Талдықорган, ЖМУ, 2015 ж., 154стр.

2017 – 2018 оқу жылында кафедра аға оқытушылары Абильгазиева Ж.К. және Тастемірова А.Е. Көптілді топтардың студенттеріне арналған «Manual for acquisition of reading skills for multilingual learners» оқу құралын жасады .

Сонымен қатар, Кылышбаева М.Х., Байғұданова Г.Қ., Сеитимбетова С.Д. «Basic language B1, B2 » оқу құралын шығарды .

Кафедра оқытушылары барлық пәндер бойынша іс – тәжірибелік сабақтар мен дәрістердің, диплом жұмыстарын жазудың, іс – тәжірибенің барлық түрлеріне арналған  әдістемелік нұсқаулары жасалып, білімгерлерге ұсынылған.   

Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты және 2, 3, 4 курс білімгерлерінің академиялық күнтізбесіне  сәйкес студенттер оқу және өндірістік (педагогикалық) іс – тәжірибеден өтеді. Кафедра білімгерлерінің   оқу және өндірістік (педагогикалық) іс – тәжірибеден өтуі облыстық және қалалық мектептермен жасалған келісім шарт арқылы жүзеге асады.    Кафедрада іс – тәжірибенің бағдарламалары, іс – тәжірибеден өткені туралы есептер, бұйрықтар, білімгерлерге бағыт – бағдар беретін және қорытынды конференциялардың хаттамалары бар.

ҚР білім және ғылым министрлігінің 20.04.2011ж. № 152 «Кредиттік технология бойынша оқытуды ұйымдастыру ережелерін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес кафедра бойынша эдвайзерлер бекітілген.  Топ  эдвайзерлері білімгерлерге таңдау пәндері бойынша түсіндіру жұмыстарын, білімгерлердің жеке оқу жоспарын жасауға, сонымен бірге, оқу бағдарламасы бойынша бағыт – бағдар беріп отырады.  

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ​

2012 жылдан бүгінгі күнге дейін кафедраның профессорлық-оқытушылар құрамы шетел тілдерін оқыту, көптілді білім беру және аударма мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асырады.Зерттеу нәтижелері әр түрлі халықаралық ғылыми-практикалық және ұлттық конференцияларда «Білім беруді дамытудағы инновациялық технологиялардың ғылыми әдістемесі», «Аударма ісі және әдеби салыстырмалы зерттеулердің өзекті мәселелері» (Қазақстан), «Тіл және мәдениет» «Білім және ғылымның қазіргі заманғы тенденциялары» (Ресей), «Заманауи ғылымның негізгі мәселелері» (Болгария).   Халықаралық және республикалық басылымдарда барлығы 105 мақала жарияланған, соның ішінде импакт-факторы бар басылымдарда 1 мақала (Н.Е. Кажиева). 44 шет елдік конференциялар материалдарында, 61 халықаралық конференциялардың материалдарында жарық көрді.

2012-2014 жылдар аралығында Сейдикенова А.С. Фрибург университетінде (Швейцария) «Қазақстандық ЖОО-да академиялық ұтқырлықты енгізу бойынша жаңа саясат» тақырыбында ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысты. Орындалған жұмыстардың нәтижесінде монографиясы «Өзім өзге» концептілерінің лингвомәдениеттегі орны» монографиясы жарық көрді. (Талдықорған, ЖМУ. 2015 ж. – 154 б.). Сейдикенова А.С. 2014 жылдың 11-14 мамыр аралығында Парижде өткен халықаралық докторлық семинарда баяндама жасады. Кафедрада оқытушыларға арналған перспективалық жоспарлар бар. Бұл жоспарларды жүзеге асыру құжаттарды және материалдарды қолдау арқылы белгіленеді. Зерттеудің барлық бөлімінің қызметі жылдық жоспарлар бойынша есептерде көрініс табады. Студенттердің кәсіби және шығармашылық дайындығын зерттеу және жетілдіру мақсатында кафедра түрлі іс-шараларды ұйымдастырады және өткізеді. Ең қабілетті және дарынды студенттер түрлі республикалық жарыстарға қатысады. 9-10 сәуірде әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің халықаралық қатынастар факультетінде  І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің «Аударма ісі» мамандығының 3 курс студенттері Идигова Амина және Цой Жанна «Фараби әлемі» студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық конференциясының жұмысына қатысты (Алматы).Конференцияда ұсынылған баяндамалар «Мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде аудару» секциясында PhD докторы, профессор Механова С.М. және оқытушы Добаева А.К. жетекшілігімен дайындалды. Конференция соңында біздің студент Игілікова Аминаның жұмысы  бағаланып, екінші орынға ие болды, сонымен қатар, Цой Жанна дипломмен марапатталды. Сол студенттер Аль-Фараби атындағы ҚазҰУ халықаралық қатынастар факультетінде өткен олимпиадаға қатысты. Берілген тапсырмаларды Амина мен Жанна өте тамаша орындап шықты.Тапсырма бойынша олар эссе жазуға, лексика-грамматикалық тестілеуге және мәтінді аударуға тура келді. Мамандық студенттері  жыл сайын «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты Республикалық конференцияға белсене қатысып, ғылыми мақалаларын жариялап отырады. 

ӘЛЕУМЕТТІК-ТӘРБИЕ ҚЫЗМЕТІ​

Кафедра студенттері жыл сайын кафедра, факультет, университет аясында өтетін барлық іс шараларға белсенді түрде ат салысып, білімдерімен қатар өнерлері мен біліктіліктерін жоғары деңгейде көрсетіп отырады. Барлық іс-шаралар эстетикалық, патриоттық, рухани, құқықтық және интеллектуалды-шығармашылық тәрбиені бағыттауға бағытталған. Кафедраның тілдік бағытын есепке ала отырып, көбінесе тілдік олимпиадалар, қала мектептерінің оқушыларының қатысуымен ағылшын тілінен викториналар, шетелдік жазушылардың шығармашылығына арналған әдеби кештерге баса назар аударылады.

4 қазан 2019 жылы Гуманитарлық факультетте ұстаздар мерекесіне орай  «Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы» атты іс-шара  аталып өтті. Іс-шараға кафедраның бірінші кірс білімгерлері белсенді қатысты.

24 қазан 2019 жылы университет қабырғасында  факультетаралық «Биле ЖМУ» атты алғашқы бишілер жарысы өтті. Жарысқа 6 факультет және колледж белсенділері атсалысты, әр факультеттің бишілері әділқазы алқаларын таңқалдыра білді. Топтық жұмыс, импровизация, топ басшысы ұйымдастыруы жоғары деңгейде болған Гуманитарлық факультетінің білімгерлерінен құралған «Skittles» би тобы жүлделі І орынға ие болды. Бұл би тобының құрамында Шетел тілдері және аударма ісі кафедрасының  1 және 2 курс білімгерлері Гаитов Руслан, Қасымова Арайлым, Қадыр Алуа, Сарсебекова Ұлжан, Даулетова Нияра, Шаграева Асель болды. ИЯР111 тобының білімгері Руслан Гаитов, топ капитаны, тәжірибелі хореограф, топтың жеңіске жетуіне үлкен үлес қосты.

«Дәстүрлі емес діни ағымдар. Оның айқын белгілері мен теріс мәні» дөңгелек үстелге қатыстық.  Қараша айында «Айналайын» балалар үйіне балаларды тұған күндерімен құттықтау мақсатында  мерекелік бағдарламамен барды.

Жетісу мемлекеттік университетінің профессор-оқытушылар құрамы, қызметкерлері мен білімгерлері арасында салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында 26.09.2019 ж. күні стадионда Президенттік миля жарысы өткізіліді. Жарыс жас ерекшеліктеріне байланысты (18-23 жас, 23-29 жас, 30-39 жас, 40-49 жас, 50-59 жас, 60-70 жас, 70 жастан жоғары) ерлер мен әйелдер арасында өтті. ШТҚ113 топ  білімгері Байжұма Ғазиза жүлделі ІІ орынға ие болды.

2019 жылдың 21-23 қараша күндері факультетаралық спартакиада ойындары өтті. Жарыс әр түрлі секциялар бойынша өтті. Жарыс нәтижесінде Шетел тілдері және аударма ісі кафедрасы ИЯР111 топ білімгері Газалиева Инесса шахмат ойынында жүлделі І орынға ие болды.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Алматы облысы бойынша департаменті қызметкерлерімен «Жемқорлықсыз қоғам-жарқын болашақтың негізі» кездесуге кафедра оқытушылары мен білімгерлері қатысты.

2019 жылы 28 қараша күні Алматы облысы әкімінің жыл сайынғы «Көшбасшы-2019» жастар сыйлығын табыстау рәсімі өтті. Гуманитарлық факультеттің, Шетел тілдері және аударма ісі кафедрасының 2 курс білімгері Есімжанова Еркежан «Үздік білімгер» номинациясын жеңіп алды және де 250 теңге көлемінде ақшалай сыйлыққа ие болды. Есімжанова Еркежан – университеттің робототехника және мехотроника кафедрасының әлеуметтік қызметкері, Jetysu стартапының жыл сайынғы қатысушысы. Ол «Ісік ауруларын медитация көмегімен емдеу» атты ғылыми жобасының авторы, «Өзгеше» еріктілер тобының жетекшісі болып табылады. Сонымен қатар, ағылшын, француз, неміс, испан, итальян және түрік тілдерін жетік меңгерген. Еркежан Жетісу мемлекеттік университетінің еңбекқор, белсенді білімгері болып табылады.

Академиялық ұтқырлық

 2012 жылдан бастап кафедрада білімгерлердің академиялық ұтқырлығы жүзеге асырылады. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білімгерлер қысқа мерзімді білім беру және ғылыми-зерттеу бағдарламаларына қатысу арқылы шетелде білімін жалғастырып, шетелдік ғылыми тәжірибені игеру мүмкіндіктеріне ие болады. «6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығының білімгерлері ішкі және сырттай академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысады:

Шыныбаева Айдана – Рига техникалық университеті, Латвия (2012-2013 жж.), Есжанова Асель – Рига техникалық университеті, Латвия (2012-2013 жж.), Нигматова Руфина – Малайзия университеті (2013-2014 жж.), Камалина Виктория – Варшава университеті, Польша (2013-2014), Дауталинова Ляззат – Жилин университеті, Словакия (2013-2014). Джакупова Айым, Курманова Зухра, Шаик Сандира –Теннесси техникалық университеті, АҚШ (2015). Кожебаева Зарина – Генуя қаласының университеті, Италия (2015-2016). Клинчук Анастасия –Ярославль педагогикалық университеті. Ушинский(2015).

 Жетісу мемлекеттік университеті мен Іле мемлекеттік университетінің (ҚХР) арасында жасалған келісім шарт бойынша студенттермен алмасу бағдарламасы жүзеге асырылады. Мамандық білімгерлері  Жакишева Жадыра(2013-2014), Калиева Меруерт, Берикканова Жанар, Әзімжан Жания,  Джалилова Зейнап, Абильназарова Дана (2014-2015 оқу жылы) аталмыш университетте білім алды.

2016-2017 оқу жылында ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша келесі студенттер өтті: Торебаева Еркежан, 6В01705  – «Шет тілі: екі шет тілдері» мамандығының екінші курс студенті , ҚазМҚПУ-да оқыды.

Сондай-ақ, 6B01705 – «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығының екінші курс студенті Альмуратова Асель сол бағдарламамен ЖМУ-да оқыды.

6В02301- «Аударма ісі» мамандығының 2 курс студенті Меркулова Александра Erasmus + KA107 халықаралық стипендия конкурсының қорытындысы бойынша, Кадис университетінде тегін білім алды (Испания).

Жоломанова Акмарал, Сексембаева Алия – Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті.

Джангирбекова Шахноза, Орынбасарова Риза, Мадиева Арайлым, Кожахан Жансая, Жантурсынова Анар – ҚазҰУ-да. Әл-Фараби, Алматы.

Алимказиева Алуа, Шыныбаева Айдана, Есжанова Анель, Мансурова Талифа, Бекова Рамита – Рига техникалық университеті, Латвия.

Стародубцева Анастасия, Дауталинова Ляззат – Зилина университеті, Словакия.

Нугиманова Айжан, Бестибаева Асель – Стамфорд университеті, Таиланд.

Нигматова Руфина – Малайзия университеті, Малайзия.

Нуртолеуова Маржан, Калдырбаева Асель, Жакишева Жадыра, Калиева Меруерт, Берикканова Жанар, Абильназарова Дана, Азимжан Жания, Джалилова Зейнаб – Іле педагогикалық университеті, Қытай.

Камалина Виктория, Болатбекова Арайлым, Хайрол Амандык – Варшава университеті, Польша.

Аскарова Айгерим – Теннеси технологиялық университеті, АҚШ.

2017 – 2018 оқу жылында келесі студенттер оқып шықты:

Бегимбекова Салтанат, Бакелекова Толганай  – Лодз қаласының университеті, Лодзь, Польша (02.10.2017 – 02/18/2018);

Кайратханова Айгуль, Сайлаубаева Асель – Рига техникалық университеті, Рига, Латвия (29.01.2018-22.06.2018);

Жумагазиева Махаббат – С.Аманжолов атындағы ШҚМТУ, Өскемен қаласы(2017-2018 оқу жылының екінші жартысы).

Исатаева Ляззат, Шаяхмет Аяулым  – Түркістан қаласындағы Ясауи қаласындағы КТМУ имараты (2017-2018 оқу жылы.

 2019-2020 оқу жылында сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша келесі студенттер білім алып келді:

–  Орынбаева Назым Әлиқызы – АҚШ, Теннеси Технологиялық университеті (22.08.2019-13.12.2019;

– Исабаева Ақнұр Әбимұратқызы – АҚШ, Теннеси Технологиялық университеті (22.08.2019-13.12.2019;

– Рамазанова Аида Сансызбайқызы – АҚШ, Теннеси Технологиялық университеті (22.08.2019-13.12.2019;

– Сейдаханова Нұрай Нұрланқызы – Оңтүстік Корея, Конджу қаласы, Конджу ұлттық университеті (01.09.2019-20.12.2019);

– Айдарқызы Мөлдір – Оңтүстік Корея, Конджу қаласы, Конджу ұлттық университеті (01.09.2019-20.12.2019);

 

КАФЕДРА ЖЕТІСТІКТЕРІ​

Кафедра оқытушылық және ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындысы бойынша әртүрлі марапаттарға ие. Олардың ішінде: 2017 жылы педагогика ғылымдарының кандидаты, кафедраның академиялық профессоры Машанова Сәния Медетбекқызы "І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетін дамытуға және жетілдіруге қосқан зор үлесі және ғылым саласындағы үздік жетістіктері үшін" медалімен марапатталды.

2020 жылы филология ғылымдарының кандидаты, кафедраның қауымдастырылған профессоры (доценті) Шыныбекова Айжан Сахановна еліміздің білімі мен ұрпағын тәрбиелеуге қосқан елеулі үлесі үшін Қазақстан педагогтар қауымдастығының шешімімен "Ы.Алтынсарин" орден иегері атанды.

Кафедраның аға оқытушысы Уәлиева Сәуле Айтқалиқызы білім беру жүйесіндегі көп жылғы адал еңбегі, өскелең ұрпаққа өнегелі тәрбие мен сапалы білім берудегі шығармашылық жетістіктері және әлеуметтік әріптестіктің нығаюына қолдау көрсетіп, кәсіподақ қозғалысының дамуына қосқан елеулі үлесі үшін Құрмет грамотасымен марапатталды.

Кафедраның аға оқытушысы Асылжан Омарқызы Есімбекова "5 қыркүйек – Қазақстан халқы тілдері күніне" орай тіл саласын дамытуға қосқан үлесі үшін Құрмет грамотасымен марапатталды.

БІЗДІҢ ОҚЫТУШЫЛАР​

Абильгазиева Жанар Курманалиевна

PhD докторы

Тел. +7 (701) 883 60 81
abilgaziyeva@mail.ru

Толығырақ

фото в ЖУ

  Машанова Сания Медетбековна

  Педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

  Тел. +7 (777) 363 39 30
  saniya.mashanova@mail.ru

  Толығырақ

  560cba86-a326-46ab-801c-c881c3a05d0e

   Орынбаева Улсерик Кыдырбаевна

   PhD докторы

   Тел. +7 (747) 413 47 37
   ulserik@mail.ru

   Толығырақ

   шаблон фото сайт_page-0001

    Шыныбекова Айжан Сахановна

    Филология ғылымдарының кандидаты, доцент

    Тел. +7 (705) 290 18 88
    aizhan1574@mail.ru

    Толығырақ

    Жұмағали Ханыша

    Аға оқытушы

    Уалиева Сауле Айткалиевна

    Аға оқытушы

    Тел. +7 (702) 563 27 57
    ualievas@list.ru

    Толығырақ

    Тастемирова Алмагуль Ерболаевна

    Аға оқытушы

    Тел. +7 (702) 856 27 47
    appleflower40@mail.ru

    Толығырақ

    Тлегенова Гульнур Алмухамбетовна

    Аға оқытушы

    Тел. +7 (701) 289 95 69
    gunya_85@mail.ru

    Толығырақ

    Ашимова Малика Гениевна

    Аға оқытушы

    Тел. +7 (747) 439 3923
    malika_amg@mail.ru

    Толығырақ

    Нусупова Шолпан Менлибаевна

    Аға оқытушы

    Тел. +7 (705) 611 43 38

    shollpana@mail.ru

    Толығырақ

    Елеусизова Шолпан Сериковна

    Аға оқытушы

    Тел. +7 (705) 450 51 35
    starlova81@inbox.ru

    Толығырақ

    Есимбекова Асылжан Омаровна

    Аға оқытушы

    Тел. +7 (777) 178 40 20

    assylsoul@mail.ru

    Толығырақ

    Маукебаева Маржан Атласовна

    PhD докторант, аға оқытушы

    Тел. +7 (707) 771 51 29

    makonya_vip1@mail.ru

    Толығырақ

    Бестибаева Ардак Нурлановна

    Аға оқытушы

    Тел. +7 (707) 101 51 31
    ba_n@mail.ru

    Толығырақ

    Мырзахмет Ляззат Канатбековна

    Оқытушы

    Тел. +7 (708) 375 39 29
    www.laz.kz@mail.ru

    Толығырақ

    Мендекенова Айгерім Даулетовна

    Оқытушы

    Тел. +7 (775) 027 82 23
    aikadm_95@mail.ru

    Толығырақ

    Тұрабай Гүлдана Келісқызы

    Оқытушы

    Тел. +7 (708) 789 24 47
    tgk_96@inbox.ru

    Толығырақ

    Сәрсенбекова Әсел Асқарбекқызы

    Оқытушы