Ainur Zhunispaeva

Degree:Master of Fundamentals of Law and Economics

Position: Senior Lecturer

Education

 • Bachelor’s degree – Kazakh National Pedagogical University named after Abai. Specialty “History, Foundations of Law and Economics” (2001-2004);

  Master’s degree – Kazakh National Pedagogical University named after Abai. Specialty “Fundamentals of Law and Economics” (2004-2006);

Achievements

Scientific works

  1. Жұмыссыздықпен күресуде кәсіпкерлікті дамытудың ролі. «ҚАЗАҚСТАН

  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ  – ӨРКЕНИЕТТІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ БОЛАШАҒЫ» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 22-23 мамыр 2015. Талдықорған. 337-341 бб. ( А.А Альшуразова).

  1. Қазақстан Республикасында азаматтарды зейнетақымен қамсыздандырудың

  құқықтық негіздері. «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 10-11  сәуір 2015ж. Талдықорған.512-516 бб. ( Шынасылова А.М.).

  1. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті дамытудағы мемлекеттің рөлі. «Жаңа

  әлемдегі жастар және ғылым» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 10-11  сәуір 2015ж. Талдықорған. 199-201 бб. ( Рахимова А.О.

  1. Шағын және орта кәсіпкерлік – елдің дамуының тұрақтылығы мен ел

  экономикасының бәсекеге қа- білеттілігінің жоғары болуының негізі. ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ: ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25-ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ (Алматы, «Тұран» университеті, 1 қараша 2016 жыл). 100-104бб.

  1. Әйел – еңбек нарығындағы құқықтық қорғаудың ерекше субъектісі. Қазақстан

  Республикасында және шетелдерде құқық бұзушылықтарға мүлдем төзбеушӏлӏк «Тұран» университетініӊ 25-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (Алматы, «Тұран» университеті, 20 казан 2017 жыл). 111-115 бб. (Альшуразова А.А.)

  1. Сақтандыру қызметінің құқықтық негіздері. І.ЖАНСҮГІРОВ АТЫНДАҒЫ ЖМУ

  ХАБАРШЫСЫ. № 2.   2017ж.75-80 бб.

  1. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру –денсаулық сақтаудағы халықтың

  мүддесін әлеуметтік құқықтық қорғаудың түрі.ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. №2/2 (56) 2018ж. 247-249 бб.

  1. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудағы тәуекел түсінігі.ҚАЗАҚСТАННЫҢ

  ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал.№3 (58) 2018ж. 66-68 бб.

  1. А.Б. Жуниспаева, Г.К. Копбасарова. Кәсіпкерлік құқық. Оқу құралы.

  Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ. 2018 ж. 85б.

  1. Медиация – бітімгерлік қызмет және қоғамдағы тұрақтылықты қамтамасыз ету

  кепілі. «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA» атты VI Халықаралық ғылыми-тҽжірибелік конференция материалдары.  9-13 мамыр  2019ж. НҰР-СҰЛТАН. 81-83 бб.

  1. Қазақстан республикасындағы зейнетақы жҥйесін реттеудің қҧқықтық аспектісі.

  «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA» атты VI Халықаралық ғылыми-тҽжірибелік конференция материалдары.  9-13 мамыр  2019ж. НҰР-СҰЛТАН. 84-88 бб. (Дарибаев Ғ.С.)

  1. Кәсіпкерлік ұғымы және оны құқықтық реттеудің шектері. «GLOBAL SCIENCE

  AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA» атты V Халықаралық ғылыми-тҽжірибелік конференция материалдары.  10-12 желтоқсан  2019ж. НҰР-СҰЛТАН. 71-75 бб. (Бауыржанов С.Е.)

  1. Кәсіпкер ұғымы және оның құқықтық мәртебесі. «GLOBAL SCIENCE AND

  INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA» атты V Халықаралық ғылыми-тҽжірибелік конференция материалдары.  10-12 желтоқсан  2019ж. НҰР-СҰЛТАН. 154-157 бб.

  1. Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021

  жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асыруда ауыл шаруашылығы кооперативтерінің құқықтық жағдайы. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ. Халықаралық ғылыми журнал. №10 /2 2019ж. 108-111 бб. (Озенбаева А.Т.)

  1. Қазақстан Республикасында жасына байланысты зейнетақы төлемдерін

  тағайындаудың құқықтық негіздері. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ. Халықаралық ғылыми журнал. №4 /2 2020ж. 57-60 бб.

  1. Мүгедектерді әлеуметтік және құқықтық қорғауды қамтамасыз ету шаралары.

  ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ. Халықаралық ғылыми журнал. №5 /2 2020ж. 88-92 бб.

          17.Қашықтан білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың артықшылықтары. «ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЖАҢА БАҒЫТТАР» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Қызылорда 2020ж. 81-84 бб. (Кулыбеков А.Е.)

  1. Жылжымалы және жылжымайтын объектілерді тану үшін көрсетудің тергеу әрекетінің ерекшелігі. «ҚАЗІРГІ ЖАСТАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ ӘЛЕУЕТІ» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. 14-15 мамыр 2020ж. 79-83 бб. (Жангушукова А.З.)
  2. Кәсіпкерлік құқық. /Электронды оқулық. Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ. 08.04. 2020 ж. 85 б. (Г.К. Копбасарова).
  3. Предпринимательское право./ Учебное пособие. Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ. 2020 ж. 172с. (Г.К. Копбасарова).

          21.Сақтандыру омбудсменінің құқықтық мәртебесі. «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA» атты ХІ халықаралық  ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. 15-17 желтоқсан. 2020ж. Нұр-Сұлтан. 50-53 бб.

  1. Тұтынушылардың құқықтары және оларды қорғаудың құқықтық негіздері. «Қоғамдық сананы жаңғырту аясындағы құқықтық ғылым мен білімнің қазіргі заманғы мәселелері» атты заңгер -ғалым, қоғамдық және саяси қайраткер Зиманов Салық Зиманұлының 100- жылдығына арналған III- Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы 19.02.2021 ж. 231-236 бб.
  2. «Кәсіпкерлік құқығы» электрондық оқу құралына авторлық куәлік. 2020 жылғы «13» шілде № 11345
  3. Предпринимательское право. Учебное пособие. Авторлық куәлік 2020 жылғы «23» маусым № 11067