Atabaeva Ainur

Degree: Master of Ecology

Position: Senior Lecturer

Education

 • 2001 Zhetysu State University named after I. Zhansugurov, specialty “Biology”, qualification of a teacher of biology with the award of an academic bachelor’s degree.
 • 2002 Kazakh State National University. al-Farabi, specialty Ecology, awarded the academic degree of Master of Ecology.

Achievements

 • Letter of thanks – Department of Internal Policy of Almaty Region, Taldykorgan city, 2018
 • Diploma 4th place of the competition for teachers “All-Russian talent competition” Nomination: “Project of the teacher” Moscow, 2019
 • Letter of thanks of the Faculty of Natural Sciences, Taldykorgan, 2019
 • Diploma 2nd place in the competition for teachers “All-Russian talent competition” Nomination: “Teacher’s website” Moscow, 2020
 • Certificate of honor-Akim of Almaty region, Department for the development of languages ​​of Almaty region, Taldykorgan city, 2020
 • Diploma 3rd place All-Russian Pedagogical Olympiad “Biology and Methods of its Teaching”, No. MO-512506, November 30, 2020

Scientific study

 1. Жүректің туа біткен даму ақауларының мониторингі, І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ХАБАРШЫСЫ №4, 2017 ж.
 2. Исследование психофизиологического состояния студентов в процессе обучения, Ғылым, Білім және Инновация- «Болашаққа бағдар: Рухани Жаңғыру» идеяларын жүзеге асыру негіздері, респ.ғылыми-практикалық конференция, Алматы, 31.10.2017, 56 бет
 3. Гиподинамия ауруының алдын алу, «Фараби әлемі» атты Халықаралық ғылыми конференция материалдары, Алматы,3-13 сәуір, 2018, 85бет
 4. Влияние регуляторов роста на энергию прорастания и всхожесть семян огурца в теплице, Polish Journal of science № 13 (2019) VOL.1
 5. Каратал өзені бойында орналасқан өндіріс орындарының табиғи ортаға әсері, Ізденіс, ҚР халықаралық ғылыми журнал-қосымшасы, №1, 2019 ж.
 6. Биологиялық эксперимент жүргізу әдістемесі, Оқу құралы ISBN978-601-216-553-1
 7. Гиподинамияға шалдыққан студенттердің денсаулық деңгейін анықтау, ISSN 2073-333X Международный научный журнал Қазақстанның ғылымы мен өмірі Наука и жизнь Казахстана Science and life of Kazakhstan №10, 2019 ж.
 8. Жетісу Алатауының ерекше қорғалатын табиғи аймағы су қоймасындағы орнитофаунасының биоалуантүрлілігі, ISSN 2073-333X Международный научный журнал Қазақстанның ғылымы мен өмірі Наука и жизнь Казахстана Science and life of Kazakhstan №10, 2019
 9. Алакөл батпағы мен ара балы қоспасының емдік қасиеттері, ISSN 2073-333X Международный научный журнал Қазақстанның ғылымы мен өмірі Наука и жизнь Казахстана Science and life of Kazakhstan  №10 2019 г.
 1. Ауыр металдармен Шығыс Қазақстан облысы экологиясының ластану дәрежесі, ISSN 2073-333X Международный научный журнал Қазақстанның ғылымы мен өмірі Наука и жизнь Казахстана Science and life of Kazakhstan №10 2019 г..
 2. Technology of malus sieversii softwood cutting for conservation of wild fruit forests in the territory of Zhongar–Alatau national park in Kazakhstan, Abstracts / Journal of Biotechnology 305S (2019) S33–S88
 3. The effect of grazing on above – Ground and underground organs of salsola orientalis S.G.Gmel, І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік  университеті хабаршысы,№4 (92), 2019
 4. The Study оf Effective Methods оf Teaching Biology In English, І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті хабаршысы № 2 (94) 2020 ж.
 5. Определение cвойств внимания в образовательном процессе, І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті хабаршысы, № 2 (94) 2020 ж.
 6. Биологиялық эксперимент жүргізу әдістемесі, Оқу-әдістемелік әзірлемені/ ғылыми-зерттеу жұмысты БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНЕ ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ АКТ 2020 жылғы «20» қаңтар № 7611
 7. Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында мектеп биологиясын оқытуда электронды білім беру ресурстарын пайдаланудың теориялық астары, Оқу-әдістемелік әзірлемені/ ғылыми-зерттеу жұмысты БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНЕ ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ АКТ №9725, 11.05.2020 ж.
 8. Болашақ педагогтарға мәдениетті қалыптастырудың педагогикалық шарттары, Наука и жизнь
 9. «Тәрбие – ұлттың болашағы», Жетісу газеті – №133 (18553), 4бет 29 қараша, 2018 ж.
 10. «Әл-Фарабиді ұлықтау», Jetisy, №134 (18842), 8 бет 28 қараша, 2020 ж.

Professional development

 1. Certificate-Scientific and Methodological Center “ZIAT”, “Application of innovative technologies in biology lessons” 72 hours, 04/21/2017, No. С-01355
 2. Certificate-National Center for Advanced Studies “Orleu” of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan “Development of professional competencies of a biology teacher in the context of updating the content of general education” 72 hours, 11.08.2018, No. 0157436
 3. Certificate-institute for advanced training and additional education KazNU named after Al-Farabi “Technologies for organizing students’ independent work”, Almaty, 72 hours, 2018
 4. Certificate – “Modern methods of stress management in sport”, 12.11-10.12.2018. at the Zhetysu State University named after I. Zhansugurov in collaboration with the Tallinn University and received 3.5 ECTS credits, 92 hours.
 5. Certificate – from 15 to 28 October “Betulin and its derivatives – leaders of biologically active substances in plant resources”, “biopolymers: present and future” …… 72 hours, Tomsk State National Research University, Almaty, 2018 …
 6. Certificate-regional training seminar for members of outreach groups on the implementation of state-confessional policy, ensuring interfaith harmony and prevention of religious extremism, the office of the anti-terrorist commission under the akimat of the Almaty region, the state institution “Department of Religious Affairs of the Almaty Region”, Taldykorgan, Oct 2018
 7. Certificate-Consulting company, “Innovative teaching technologies in the areas of memorable disciplines”, 72 hours, No. 01019Y-015/1, 28.10-09.11.2019
 8. Certificate-Hass successfully participated at the seminar “How to Get Published in Scientific Journals”, 28-29. 11.2019
 9. Certificate-IG ZhGU. I. Zhansugurova, “The use of distance learning technologies in the university”, No. 212, 36 hours, Taldykorgan 2019
 10. Certificate – “Prevention of corruption”, No. 128, Taldykorgan, 2020
 11. Certificate-IG ZhGU. I. Zhansugurova, “Methodology for the development of electronic courses. Fundamentals of Pedagogical Design “, No. 909, 36 hours, Taldykorgan, 2020
 12. Certificate-Best Innovation Group Lnc, “Innovations and modern methods of teaching biological disciplines in the framework of distance education”, No. 0920 / XR-0024/3, 72 hours, 09.21-03.10.2020
 13. Certificate – “General English” Beginner level, 03.05.2019
 14. Certificate-Elementary level “General English”, 28.04.2020