Karatayeva Dinara Galimbayevna

Degree:

Position: senior lecturer

Education

ZhGU named after I. Zhansugurov, Bachelor’s degree, 2005, history and geography,

Al-Farabi Kazakh National University, Master’s degree, 2009, history.

Professional development

1.«Сапалы зерттеу әдістері» (Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, гуманитарлық факультет, шетел тілдері және аударма ісі кафедрасы 04.02.2015).Рег.№

2.Курс повышения квалификации английского языка «General English Beginner»   (44 часа. г. Талдыкорган Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова. 30.06. 2017 г. ). Рег. №144

3.«История и культура древних тюрков»(96 часа., город Алматы, Доктор PhD, профессор университета Еде Тепе (Стамбул, Турция)

4.Казахский национальный педагогический университет имени Абая         18.09.2017-22.09.2017 г.) .Рег.№ нет

5.Курс повышения квалификации английского языка (64 часа. г. Талдыкорган Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова. 2018г.) . Рег. №375

6.«Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардағы жаңа әдіс-тәсілдер мен зерттеулер».  город Талдыкорган, Ноябрь  2018 г. (Доктор PhD, доцент Цюрихского университета Швейцария).  Центр повышения квалификации и дополнительного образования Жетысуского государственного университета.(62 часа.,Сертификат 2018 г.).Рег. №140

7.Курс повышенния квалификации по теме  «Менеджмент в образовании», ( 72 часа.город Талдыкурган, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова., с 18 февраля по 15 марта 2019 г.). Рег.№ 528 «Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу орындарындағы замануи педагогикалық технологиялар» (240 часа.,город Талдыкорган,.АО  «Национальный центр повышения квалификации «ОРЛЕУ».  8.Министерство образования и науки Республики Казахстан. Июнь, 2018 г). Рег.№0281418.

9.Курс повышения квалификации английского языка.  «General english» Pre- Intermediate , (96 часа. г. Талдыкорган Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова. 04.06.2019г.) . Рег. №693

10.«Болашақ-білімді жастар қолында» тақырыбында өткен семинар-тренинг (город  Талдыкорган Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова 2019 г.). Рег.№0004

11.«Разработка и оценка письменных работ обучающихся в вузе»  (город  Талдыкорган Центр повышения квалификации и дополнительного оброзования Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова. 28-29 ноября 2019 г).№807

12.«Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы» «Организация обучения по дистанционным и онлайн образовательным технологиям» (36 часа.,город  Талдыкорган Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова. 15-27 июня 2020 г..).Рег.№ 729

Scientific works

Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы: оқу құралы./ Нұрланова Г.Н., Қаратаева Д.Ғ., Тұрсынбаев О.Ғ. – Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің баспа бөлімі, 2020. – 106 б.