Taurbekova Ainur

Degree: master

Position: senior lecturer

education

Information about higher education:

Educational institution: Semey State University named after Shakarim (1991-1996)

Specialty: 5M010200-Primary education

Year of completion: 1996

Qualification: primary school teacher and music teacher

Information about the academic degree:

Academic degree: Master’s degree

Specialty: 6M010300-Pedagogy and Psychology

Year of assignment: 2012. Zhetysu State University

The topic of the candidate’s dissertation: Preparation of future teachers for the formation of coherent speech skills of primary school students

ACHIEVEMENTS

 • She was awarded the Honorary Diploma of the rector of Zhetysu State University named after I. Zhansugurov A. E. Bekturganov for successful teaching, fruitful and creative work in the education system, success in training and educating highly qualified specialists. 2014 
 • Letter of thanks from the head of the regional methodological cabinet A. Kabdulova for her outstanding contribution to technical and professional education, combining qualifications and skills, professionalism in training competitive specialists and active participation in the activities of the regional methodological cabinet. 2018 
 • In honor of the Independence Day of Kazakhstan, the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan E. Sagadieva was awarded the badge “Honorary Worker of Education” for special services in the field of education of the Republic of Kazakhstan.№ 566, 2018
 • 18.04.2019-19.04.2019 Rector of the East Kazakhstan State University named after S. Amanzholov I. A. Tolegen awarded a letter of thanks for the preparation of the team for the X Republican subject Olympiad in the specialty “Preschool education and upbringing”.
  She was awarded a diploma of the III degree at the competition “Best Curator-2019”, organized with the aim of instilling educational work of the university, improving the skills of group curators.
 • 21.05.19. letter of thanks from the rector of Zhetysu State University named after I. Zhansugurov Baimyrzaev K. M. for participation in the X Republican subject Olympiad in the specialty “Preschool education and upbringing”.

Scientific works

 • Бос уақытты ұйымдастыру. Оқу әдістемелік құралы. Әдістемелік оқу құралы. Жетісу мемлекетттік университетінің оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған. Талдықорған 2015ж .139б. ISBN 978-601-216-299-8  
 • Бос уақытты ұйымдастыру. Оқу әдістемелік құралы. Әдістемелік оқу құралы. Жетісу мемлекетттік университетінің оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған.  Техно Эрудтит  Алматы, 2018ж  160б. ISBN 978-601-327-602- 1

 • Организация свободного времени детей и подростков. Әдістемелік құрал І. Жансүгіров атындағы ЖМУ. Талдықорған   2019. – 197б.  ISBN 978-601-216-606-4
 • Мектеп жасына дейінгі балаларды көркем туындылармен таныстыру. Оқу-әдістемелік құрал. Жетісу мемлекетттік университетінің оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған. Талдықорған, 2020ж.169б, ISBN978-601-216-663-7

 • Организация свободного времени детей и подростков». Электронды нұсқасы республикалық халықаралық электронды кітапхана қорында. (ЭЕМ-ге арналған бағдарлама) Электронды оқу құралы.   І.Жансүгіров атындағы ЖМУ. 2020 жылғы «19» ақпан № 8295
 • Бос уақытты ұйымдастыру. Оқу әдістемелік құралы. Электронды нұсқасы республикалық халықаралық электронды кітапхана қорында.№ 10181 (ЭЕМ-ге арналған бағдарлама) Электронды оқу құралы.   І.Жансүгіров атындағы ЖМУ.  2020 жылғы «25» мамыр.

 • Бастауыш сынып оқушыларының тілін дамыту. «Заманауи сын-тегеуріндер мен қоғамны жаһандану жағдайында Қазақстандағы білім мен ғылымның инновациялық әулеті» халықаралық ғылыми-практикалық конференция Талдықорған, 2016ж.
 • Тәрбиешінің мектепке дейінгі баланы әлеуметтендірудегі ата-аналармен жүргізілетін жұмыс түрлері. «Заманауи сын-тегеуріндер мен қоғамны жаһандану жағдайында Қазақстандағы білім мен ғылымның инновациялық әулеті» халықаралық ғылыми практикалық конференция Талдықорған, 2016ж.
 • Эмоционалды мәдениет – ЖОО оқытушыларының кәсіби-педагогикалық мәдениеттің  компоненті ретінде. «Заманауи сын-тегеуріндер мен қоғамны жаһандану жағдайында халықаралық ғылыми-практикалық конференция Қазақстандағы білім мен ғылымның инновациялық әулеті» Талдықорған, 2016ж.
 • Бастауыш білім берудегі жаңа технологияларды пайдалану арқылы оқушылардың тілін дамыту. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетіне 45жылдығына арналған “Заманауи ғылымдардың басымдықтары: теориядан тәжірибеге” халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы Талдықорған, 2017ж
 • Балалар үйінде тәрбиеленушілердің өмірлік ұстанымдарын қалыптастыру жолдары. «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білімнегізі » атты  аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция Талдықорған, 2017ж 255б.
 • «Сәбилермен ертегіні мәнерлеп оқу іс-әрекетін ұйымдастыру жолдары. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті «ХХІ ғасыр: ғылым мен инновация» атты жас ғалымдар мен білімгерлердің республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясына 2020 ж. 3-4  cәуір
 • Білім берудегі өзгеріске жаға көзқарас. «Педагогика, психология және жаңартылған білім берудің келешегі мен дамуы» республикалық ғылыми-практикалық конференция. Талдықорған , 2018ж.
 • Мектепке дейінгі ұйымда ұлттық тәрбие беруді ұйымдастыру. “ХХІ ғасыр: ғылым мен инновация” республикалық жас ғалымдар мен білімгерлер ғылыми-практикалық конференция. Талдықорған, 2018ж. 258б.
 • Балаларды туған өлкемен таныстыру. ХХІ: ғасыр ғылым мен инновация жас ғалымдар мен білімгерлер республикалық ғылыми-практикалық конференция. Талдықорған, 2018ж. 178 б.
 • Жасөспірімдерді үйлесімді қарым-қатынастарын қалыптастыру жолдары. «Рухани жаңғыру – Қазақстанның серпінді дамуның негізі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы Талдықорған, 2018ж.
 • Отбасында балаларды ерте дамытудың тиімді әдістерін пайдалану. І. Жансүгіровтың 125  жылдық мерей тойына арналған «Жансүгіров тағлымы» республикалық ғылыми-практикалық конференция. Талдықорған, 2018ж.
 • Мектеп жасына дейінгі балаларды елжандылыққа тәрбиелеу. І. Жансүгіровтың 125  жылдық мерей тойына арналған «Жансүгіров тағлымы» республикалық ғылыми-практикалық конференция. Талдықорған, 2018ж.
 • Білім берудегі өзгеріске жаңа көзқарас. «Педагогика, психология және жаңартылған білім берудің келешегі мен дамуы» Х. Наубаеваның 60 жылдық мерей тойына арналған республикалық тәжірибелік конференция 2018ж Талдықорған.
 • «Отбасында балаларды ерте дамытудың тиімді әдістерін пайдалану». І.Жансүгіровтің 125 жылдық мерейтойына арналған «І.Жансүгіров тағылымы» атты  республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясына 2019ж. Талдықорған.
 • «Мектеп жасына дейінгі балаларды елжандылыққа тәрбиелеу жолдары». І.Жансүгіровтің 125 жылдық мерейтойына арналған «Жансүгіров тағылымы» атты  республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясына Талдықорған. 2019ж.
 • Бастауыш сынып оқушыларының жазылым дағдысын  саралау тапсырмалары арқылы дамыту жолдары. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру  – сапалы білім негізі» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция Талдықорған, 2020ж.
 • «Мектеп алды даярлық топ балалары тәрбиесіндегі этопедагогиканың оңтайлы әдіс тәсілдері». «Жастар – білім, ғылым, қоғамның қозғаушы күші» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына, 2019ж. Талдықорған.
 • «Жаңартылған білім беру жағдайында болашақ мамандарды кәсіби дайындаудағы әдістемелік қолдау». Алтын орда мемлекетінің 750 жылдығына арналған «Алтын орда – қазақ мемлекеттілігінің қайнар бастауы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.  Талдықорған, 2020. 328б.

 • Psychological features of professional qualities formationin pilots. Интеранциональный журнал по Психологии , Импакт фактор: 1.276  Япония. май.2016г

 • Qualities of teachers of primary school in the process of vocational training. Opción, 35 90-2 (2019) . 218-233ст.: 218-233 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385 Deposito pp198402ZU45 Идентификатор код: 567034866300 

 • Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін дамытуда қалыптан тыс есептерді пайдалану. ККСОН. Қазақстанның ғылым мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал №1(74) 2019 ж, 31б

 • Халық педагогика элементтерін қолдану арқылы бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын дамыту. ККСОН. Қазақстанның ғылым мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал №1(74) 2019 ж, 150б

 • Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру. ККСОН. Қазақстанның ғылым мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал №5 \3 2020 ж. 267б.
 • Жоғары оқу орындарында заманауи тәрбиеші мамандығын тәрбиелеу мәселесі ККСОН. Қазақстанның ғылым мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал №5 \3 2020ж. 53-58б.
 • Рухани құндылықтардың жеке тұлғаның қалыптасуындағы ролі. ККСОН. Қазақстанның ғылым мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал №5 / 3 басылым 2020жыл   35 бет
 •